U-Isaya 26:1-21

  • Ingoma ephathelene nokwethembela nensindiso (1-21)

    • UJah uJehova uyiDwala laphakade (4)

    • Abahlala emhlabeni kufanele bafunde ukulunga (9)

    • “Abantu bakho abafile bayophila” (19)

    • Ngenani emakamelweni enu angaphakathi nicashe (20)

26  Ngalolo suku kuyohlatshelelwa le ngoma + ezweni lakwaJuda: + “Sinedolobha eliqinile. + Wenza* insindiso ibe yizindonga zalo nendunduma yenhlabathi yokuvikela. +   Vulani amasango, + ukuze kungene isizwe esilungile,Isizwe esithembekile.   Uyobaqapha labo abancika kuwe ngokuphelele;*Uyobanika ukuthula okuhlala njalo, +Ngoba bathembele kuwe. +   Thembelani kuJehova kuze kube phakade, +Ngoba uJah* uJehova uyiDwala laphakade. +   Ngoba ubathobisile labo abahlala endaweni ephakeme, edolobheni eliphakeme. Uyalibhidliza,Ulehlisela emhlabeni;Uliwisela othulini.   Unyawo luyolinyathela,Izinyawo zabahluphekile, izinyathelo zabantu abaphansi.”   Indlela yolungile iqotho.* Ngoba wena uqotho,Uyoyiqondisa indlela yolungile.   Njengoba silandela indlela yezahlulelo zakho Jehova,Sithembele kuwe. Silangazelela igama lakho nalokho elikumelelayo.*   Ebusuku ngikulangazelela ngomphefumulo wami wonke,Yebo, umoya wami ulokhu ukufuna; +Ngoba lapho wahlulela umhlaba,Abahlala ezweni bafunda ukulunga. + 10  Ngisho noma omubi engaboniswa umusa,Ngeke akufunde ukulunga. + Ngisho nasezweni lobuqotho uyokwenza okubi, +Ngeke akubone ukuphakama kukaJehova. + 11  O Jehova, isandla sakho siphakeme, kodwa abasiboni. + Bazoyibona intshiseko onayo ngabantu bakho, bahlazeke. Yebo, umlilo wakho uyozishisa uziqede izitha zakho. 12  O Jehova, uyosinika ukuthula, +Ngoba konke esikwenzileUkubusisile. 13  O Jehova Nkulunkulu wethu, amanye amakhosi ngaphandle kwakho asibusile, +Kodwa sikhuluma ngegama lakho kuphela. + 14  Bafile; ngeke baphile. Abanamandla ekufeni, ngeke bavuke. + Ngoba ubahluleleUkuze ubaqothule kungabe kusakhulunywa ngabo. 15  Usandisile isizwe Jehova,Usandisile isizwe;Uzikhazimulisile. + Uyinwebe kakhulu yonke imingcele yezwe. + 16  O Jehova, ngesikhathi sokucindezeleka baphendukele kuwe;Bathandaze ngokusuka enhliziyweni lapho ubayala. + 17  Njengoba nje owesifazane okhulelwe osezobelethaEnemihelo futhi ekhala ngenxa yezinhlungu,Nathi besinjalo ngenxa yakho Jehova. 18  Sakhulelwa, saba nemihelo,Kodwa kunjengokungathi sabeletha umoya. Asililethelanga insindiso izwe,Akekho ozelwe ukuze ahlale ezweni. 19  UNkulunkulu uthi: “Abantu bakho abafile bayophila. Izidumbu zabantu bami* ziyovuka. + Phaphamani nimemeze ngenjabulo,Nina enihlala othulini! + Ngoba amazolo akho anjengamazolo asekuseni,*Nomhlaba uyovumela labo abangenamandla ekufeni ukuba baphinde baphile.* 20  Hambani bantu bami, ngenani emakamelweni enu angaphakathi,Nivale iminyango ngemva kwenu. + Zifihleni umzuzwanaKuze kudlule intukuthelo. *+ 21  Ngoba, bheka! uJehova uyeza evela endaweni yakheUkuze ahlulele abahlala ezweni ngenxa yesiphambeko sabo,Izwe liyokuveza obala ukuchithwa kwegazi okukuloNgeke lisabafihla ababulewe balo.”

Imibhalo yaphansi

Ngokusobala kubhekiselwa kuNkulunkulu.
Noma kungaba, “abanokuthambekela okungenakunyakaziswa.”
Elithi “Jah” liyisifushaniso segama elithi Jehova.
Noma, “iqondile.”
Okuwukuthi, ukuba uNkulunkulu negama lakhe akhunjulwe, enziwe aziwe.
NgesiHebheru, “Isidumbu sami.”
Noma kungaba, “ezitshalo zasendle.”
Noma, “uyozala labo abangenamandla ekufeni.”
Noma, “isijeziso.”