U-Isaya 25:1-12

  • Izibusiso ezicebile kubantu bakaNkulunkulu (1-12)

    • Idili likaJehova lewayini elimnandi (6)

    • Ukufa ngeke kusaba khona (8)

25  O Jehova, unguNkulunkulu wami. Ngiyakuphakamisa, ngidumisa igama lakho,Ngoba wenze izinto ezimangalisayo, +Izinto owawuzihlosile* kusukela endulo, +Ngeqiniso nangokwethembeka. +   Ngoba wenze idolobha laba yinqwaba yamatshe,Idolobhana elinezivikelo eziqinile laba yincithakalo. Umbhoshongo wezifiki awuselona idolobha;Ngeke uphinde wakhiwe kabusha.   Yingakho isizwe esinamandla siyokukhazimulisa;Idolobha lezizwe ezinonya liyokwesaba. +   Ngoba ube yisiphephelo kophansi,Isiphephelo kompofu ekucindezelekeni kwakhe, +Isiphephelo esiphephweni esinemvula,Umthunzi ekushiseni. + Lapho ulaka lwabanonya lunjengesiphepho esinemvula esishaya odongeni,   Njengokushisa ezweni eliwugwadule,Uyawuthulisa umsindo wezihambi. Njengokushisa okudanjiswa ithunzi lefu,Ingoma yabanonya iyathuliswa.   Kule ntaba + uJehova wamabutho uyokwenzela zonke izizweIdili lezibiliboco, +Idili lewayini elimnandi,*Idili lokudla okumnandi okunomnkantsha,Lewayini elimnandi, elihluziwe.   Kule ntaba uyosusa* umgubuzelo ogubuzele zonke izizwe,Nesembozo* eselukelwe phezu kwazo zonke izizwe.   Uyogwinya* ukufa kuze kube phakade, +INkosi EnguMbusi uJehova iyosula izinyembezi ebusweni babo bonke abantu. + Iyosusa ihlazo labantu bayo kuwo wonke umhlaba,Ngoba uJehova ngokwakhe ukhulumile.   Ngalolo suku bayothi: “Bheka! Lona nguNkulunkulu wethu! + Sithembele kuye, +Uyosisindisa. + Lona nguJehova! Sithembele kuye. Masijabule sithokoze ngensindiso yakhe.” + 10  Ngoba isandla sikaJehova siyohlala kule ntaba, +UMowabi uyonyathelwa endaweni yakhe +Njengotshani bunyathelwa buze bube umquba. 11  Uyokwelulela izandla zakhe kuye*Njengomuntu obhukudayo elula izandla zakhe ukuze abhukude,Uyokuthobisa ukuqhosha kwakhe +Ngokunyakaza kwezandla zakhe ngobuciko. 12  Uyolibhidliza idolobha elinezivikelo eziqinile,Nezindonga zakho* eziphakeme zokulondeka;Uyolidilizela phansi emhlabathini, othulini.

Imibhalo yaphansi

Noma, “Izinjongo owawunazo.”
Noma, “lewayini eligcinwe enhleseni.”
Noma, “Neveyili.”
NgesiHebheru, “uyogwinya.”
Noma, “Uyoqeda.”
Okuwukuthi, uMowabi.
Ngokusobala kukhulunywa ngoMowabi.