U-Isaya 23:1-18

  • Isimemezelo ngokumelene neThire (1-18)

23  Isimemezelo ngeThire: + Khalani, nina mikhumbi yaseTharishishi! + Ngoba isikhumulo sicekelwe phansi; akungeneki kuso. Kwembuliwe ezweni laseKitimi. +   Thulani nina enihlala ezweni elingasogwini. Abathengisi baseSidoni + abawela ulwandle banigcwalisile.   Ukudla okusanhlamvu* kwaseShihori *+ kuhambe phezu kwamanzi amaningi,Isivuno saseNayile, inzuzo yalo,Kuletha inzuzo evela ezizweni. +   Yiba namahloni Sidoni, wena siphephelo solwandle,Ngoba ulwandle, luthe: “Angizange ngisikwe, futhi angizange ngizale,Angizange ngikhulise zinsizwa, noma izintombi.” +   Abantu bayoba sosizini ngenxa yombiko ophathelene neThire, +Njengalapho bezwa ngombiko ophathelene neGibhithe. +   Welelani eTharishishi! Khalani kakhulu, nina enihlala ezweni elingasogwini!   Ingabe yilo leli dolobha lenu elalijabule kusukela kudala, ezikhathini ezidlule? Izinyawo zalo zazivame ukuliyisa emazweni akude ukuba liyohlala khona.   Ngubani owanquma lokhu ngeThire,Elethwesa imiqhele,Abathengisi balo ababeyizikhulu,Abahwebi balo ababehlonishwa emhlabeni wonke? +   NguJehova wamabutho onqume lokhu,Ukuze aqede ukuziqhenya ngabo bonke ubuhle balo,Ukuze ahlazise bonke ababehlonishwa kuwo wonke umhlaba. + 10  Hamba unqamule izwe lakini njengoMfula iNayile ndodakazi yaseTharishishi. Asisekho isikhumulo semikhumbi. *+ 11  Welulele isandla sakhe phezu kolwandle;Wanyakazisa imibuso. UJehova ukhiphe umyalo wokuba ziqedwe nya iziphephelo zeFenike. + 12  Uphinde athi: “Ngeke uphinde ujabule, +Wena ndodakazi eyintombi yaseSidoni ecindezelwe. Sukuma, welela eKitimi. + Kodwa nalapho ngeke ukuthole ukuphumula.” 13  Bheka izwe lamaKhaledi! + NgamaKhaledi alenza* laba yindawo yezilwane zasendle,Akubona abantu base-Asiriya. + Akhe imibhoshongo* yokulivimbezela;Imibhoshongo yalo ayibhidlizile, +Alenza laba yincithakalo. 14  Khalani nimpongoloze, nina mikhumbi yaseTharishishi,Ngoba isiphephelo senu sibhidliziwe. + 15  Ngalolo suku iThire liyolitshalwa iminyaka engu-70, + njengenkathi* yokuphila yenkosi eyodwa. Ekupheleni kweminyaka engu-70, iThire liyokwehlelwa yilokho okushiwo yingoma yesifebe: 16  “Thatha ihabhu, zungeza idolobha sifebe esilitshelwe. Dlala ihabhu lakho ngobuciko;Cula izingoma eziningi,Ukuze bakukhumbule.” 17  Ekupheleni kweminyaka engu-70, uJehova uyolinaka iThire, liyophinde lithole inkokhelo lapho lifeba nayo yonke imibuso esemhlabeni. 18  Kodwa inzuzo nenkokhelo yokuqashwa kwalo kuyoba yinto engcwele kuJehova. Ngeke ibekelelwe noma iqongelelwe, ngoba inkokhelo yalo iyoba ngeyalabo abahlala phambi kukaJehova, ukuze badle baneliseke futhi bagqoke kahle. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “Imbewu.”
Okuwukuthi, umfula ophuma eMfuleni iNayile.
Noma kungaba, “Alisekho itheku.”
Cishe kushiwo iThire.
Le mibhoshongo yayakhiwa phezu kwenqola.
NgesiHebheru, “njengezinsuku.”