U-Isaya 20:1-6

  • Isibonakaliso ngokumelene neGibhithe neTopiya (1-6)

20  Ngonyaka uSarigoni inkosi yase-Asiriya eyathuma ngawo uTharithani* e-Ashidodi, + walwa ne-Ashidodi walinqoba. +  Ngaleso sikhathi uJehova wakhuluma ngo-Isaya + indodana ka-Amozi, wathi: “Hamba, ukhumule indwangu yesaka okhalweni lwakho, ukhumule nezimbadada ezinyaweni zakho.” Wenza kanjalo, wahamba-ze* engafake zicathulo.  UJehova wabe esethi: “Njengoba nje inceku yami u-Isaya ibihamba-ze futhi ingafake zicathulo iminyaka emithathu, njengesibonakaliso + nebika ngokumelene neGibhithe + neTopiya, +  kanjalo inkosi yase-Asiriya iyohola izithunjwa zaseGibhithe + nabadingisiwe baseTopiya, abafana kanye namakhehla, behamba-ze futhi bengafake zicathulo, izinqe zabo zihleli obala, ubunqunu beGibhithe.*  Bayokwesaba kakhulu futhi babe namahloni ngeTopiya ithemba labo nangeGibhithe abaziqhenya ngalo.*  Abakhe kuleli zwe elingasogwini bayothi ngalolo suku, ‘Bheka ukuthi kwenzekeni ngethemba lethu, esabalekela kulo ukuze sithole usizo nokukhululwa enkosini yase-Asiriya! Sizophunyuka kanjani manje?’ ”

Imibhalo yaphansi

Noma, “umkhuzi webutho lempi.”
Noma, “egqoke izingubo zangaphansi kuphela.”
Noma, “ihlazo leGibhithe.”
Noma, “ababethanda ubuhle balo.”