U-Isaya 18:1-7

  • Umyalezo ngokumelene neTopiya (1-7)

18  Maye ngezwe lezinambuzane ezibhuzayo ezinamaphiko,Elisesifundeni semifula yaseTopiya! +   Lithumela izithunywa ngolwandle,Zihambe emanzini ngemikhumbi yemihlanga, lithi: “Hambani, nina zithunywa ezinejubane,Niye esizweni esinabantu abade nabanesikhumba esihle,*Esizweni esesatshwa yonke indawo, +Esizweni esinamandla nesinqobayo,*Izwe laso elikhukhulwe yimifula.”   Nina nonke enakhe ezweni nani nonke enihlala emhlabeni,Eniyokubona kuyoba njengesibonakaliso* esiphakanyiswe ezintabeni,Niyozwa umsindo onjengowokushaywa kophondo.   Ngoba yilokhu uJehova akushilo kimi: “Ngizohlala ngingaphazamisekile futhi ngibheke indawo* yami emisiwe,Njengomoya oshisayo ohambisana nokukhanya kwelanga,Njengamazolo ekushiseni kwangesikhathi sokuvuna.   Ngoba ngaphambi kokuvuna,Lapho izimbali seziqedile ukuqhakaza futhi ziba amagilebhisi avuthwayo,Amahlumela ayonqunywa ngesikele sokuthena izihlahlaImiliba iyosuswa.   Izidumbu zabo ziyoshiyelwa izinyoni zasezintabeni ezidla inyamaNezilwane zasemhlabeni. Izinyoni ezidla inyama ziyohlala kuzo ehlobo,Nazo zonke izilwane zasemhlabeni ziyohlala kuzo ngesikhathi sokuvuna.   Ngaleso sikhathi kuyolethwa isipho kuJehova wamabutho,Sivela esizweni esinabantu abade nabanesikhumba esihle,*Esizweni esesatshwa yonke indawo,Esizweni esinamandla nesinqobayo,*Izwe laso elikhukhulwe yimifulaSiye endaweni ebizwa ngegama likaJehova wamabutho, iNtaba iZiyoni.” +

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “esizweni esilulekile nesisulekile.”
Noma, “Esizweni esinezikhwepha nesinyathelayo.”
Noma, “njengesigxobo esiwuphawu.”
Noma kungaba, “ngisendaweni.”
NgesiHebheru, “esizweni esilulekile nesisulekile.”
Noma, “Esizweni esinezikhwepha nesinyathelayo.”