IsAmbulo Esiya KuJohane 6:1-17

 • IWundlu livula izimpawu zokuqala eziyisithupha (1-17)

  • Umnqobi ogibele ihhashi elimhlophe (1, 2)

  • Umgibeli wehhashi elibomvu njengomlilo uzosusa ukuthula (3, 4)

  • Umgibeli wehhashi elimnyama uzoletha indlala (5, 6)

  • Umgibeli wehhashi eliphaphathekile ubizwa ngokuthi ukuFa (7, 8)

  • Ababulewe ngaphansi kwe-altare (9-11)

  • Ukuzamazama komhlaba okukhulu (12-17)

6  Ngabona lapho iWundlu + livula olunye lwezimpawu eziyisikhombisa, + ngezwa esinye sezidalwa ezine eziphilayo + sithi ngezwi elinjengokuduma kwezulu: “Woza!”  Ngabona ihhashi elimhlophe, + oligibele wayenomnsalo; wanikwa umqhele, + waphuma enqoba futhi eyophelelisa ukunqoba kwakhe. +  Lapho livula uphawu lwesibili, ngezwa isidalwa esiphilayo sesibili + sithi: “Woza!”  Kwaphuma elinye ihhashi, elibomvu njengomlilo, oligibele wanikwa ukuba asuse ukuthula emhlabeni ukuze babulalane, wanikwa nenkemba enkulu. +  Lapho livula uphawu lwesithathu, + ngezwa isidalwa esiphilayo sesithathu + sithi: “Woza!” Ngabona ihhashi elimnyama, lowo oligibele wayephethe isikali esandleni sakhe.  Ngezwa okunjengokungathi izwi phakathi kwezidalwa ezine eziphilayo lithi: “Ilitha* likakolweni ngodenariyu, *+ namalitha amathathu ebhali ngodenariyu; ungawoni amafutha omnqumo newayini.” +  Lapho livula uphawu lwesine, ngezwa izwi lesidalwa esiphilayo sesine + lithi: “Woza!”  Ngabona ihhashi eliphaphathekile, oligibele wayenegama elithi ukuFa. IThuna* lalimlandela eduze. Banikwa igunya phezu kwengxenye eyodwa kwezine zomhlaba, ukuba babulale ngenkemba ende nangendlala, + nangesifo esibulalayo nangezilo zasendle zomhlaba. +  Lapho livula uphawu lwesihlanu, ngabona ngaphansi kwe-altare + imiphefumulo *+ yalabo ababulawa ngenxa yezwi likaNkulunkulu nangenxa yomsebenzi wabo wokufakaza. + 10  Bamemeza ngezwi elikhulu, bathi: “Kuyoze kube nini, Nkosi EnguMbusi, engcwele neyeqiniso, + uyeka ukwahlulela nokuphindiselela igazi lethu kulabo abahlala emhlabeni?” + 11  Ngamunye kubo wanikwa isembatho esimhlophe, + batshelwa ukuba baphumule isikhashana, kuze kugcwale isibalo sezinceku ezikanye nabo nabafowabo abase bezobulawa njengoba nabo bebulewe. + 12  Ngabona lapho livula uphawu lwesithupha, kwaba khona ukuzamazama komhlaba okukhulu; ilanga laba mnyama njengendwangu yesaka emnyama eyenziwe ngoboya,* yonke inyanga yaba njengegazi, + 13  izinkanyezi zezulu zawela emhlabeni, njengalapho isihlahla samakhiwane sinyakaziswa umoya omkhulu, siwisa amakhiwane aso aluhlaza. 14  Izulu lagoqwa njengomqulu lanyamalala, + zonke izintaba nazo zonke iziqhingi zasuswa ezindaweni zazo. + 15  Amakhosi omhlaba, izikhulu eziphakeme, abalawuli bamabutho, abacebile, abanamandla, zonke izigqila nabo bonke abantu abakhululekile bacasha emihumeni nasemadwaleni asezintabeni. + 16  Baqhubeka bethi ezintabeni nasemadwaleni: “Welani phezu kwethu + nisifihle emehlweni aLowo ohlezi esihlalweni sobukhosi + nasolakeni lweWundlu, + 17  ngoba usuku olukhulu lolaka lwabo selufikile, + futhi ubani okwaziyo ukuma?” +

Imibhalo yaphansi

Uhlamvu lwesiliva lwaseRoma olwalulingana nomholo wosuku olulodwa. Bheka iSithasiselo B14.
Noma, “IHayidesi,” okuwukuthi, ithuna elivamile lesintu. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Ngokusobala kubhekiselwa egazini labo elathululwa e-altare. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Cishe uboya bembuzi.