IsAmbulo Esiya KuJohane 10:1-11

  • Ingelosi enamandla nomqulu omncane (1-7)

    • “Ngeke kusalitshalwa” (6)

    • Imfihlo engcwele iyapheleliswa (7)

  • UJohane udla umqulu omncane (8-11)

10  Ngabona enye ingelosi enamandla yehla ivela ezulwini, ivunule* ngefu, kunothingo ekhanda layo, ubuso bayo bunjengelanga, + nemilenze* yayo injengezinsika zomlilo,  esandleni sayo yayiphethe umqulu omncane ovuliwe. Yabeka unyawo lwayo lwesokudla olwandle, kodwa olwesobunxele emhlabeni,  yamemeza ngezwi elikhulu njengalapho kubhonga ibhubesi. + Lapho imemeza, amazwi okuduma kwezulu okuyisikhombisa + akhuluma.  Lapho ukuduma kwezulu okuyisikhombisa kukhuluma, ngase ngilungele ukubhala; kodwa ngezwa izwi livela ezulwini + lithi: “Zivale ngophawu izinto ezishiwo ukuduma kwezulu okuyisikhombisa, ungazibhali.”  Ingelosi engayibona imi phezu kolwandle naphezu komhlaba yaphakamisela isandla sayo sokudla ezulwini,  yafunga Lowo ophila kuze kube phakade naphakade, + owadala izulu nezinto ezikulo nomhlaba nezinto ezikuwo nolwandle nezinto ezikulo, + yathi: “Ngeke kusabambezeleka.  Kodwa ngezinsuku ingelosi yesikhombisa + ezoshaya ngazo icilongo layo, + imfihlo engcwele + uNkulunkulu ayimemezela njengezindaba ezinhle ezincekwini zakhe abaprofethi + ngempela izogcwaliseka.”  Ngaphinde ngezwa izwi livela ezulwini + likhuluma nami lithi: “Hamba, uthathe umqulu ovulekile osesandleni sengelosi emi phezu kolwandle naphezu komhlaba.” +  Ngaya engelosini ngayitshela ukuba inginike umqulu omncane. Yathi kimi: “Wuthathe uwudle uwuqede, + uzokwenza isisu sakho sibe buhlungu,* kodwa emlonyeni wakho uzoba mnandi njengoju lwezinyosi.” 10  Ngawuthatha umqulu omncane esandleni sengelosi ngawudla, + emlonyeni wami wawumnandi njengoju lwezinyosi, + kodwa lapho sengiwudlile, isisu sami saba buhlungu.* 11  Kwathiwa kimi: “Kumelwe uphinde uprofethe mayelana nabantu nezizwe nezilimi namakhosi amaningi.”

Imibhalo yaphansi

Noma, “yembethe.”
NgesiGreki, “nezinyawo.”
NgesiGreki, “sibabe.”
NgesiGreki, “sababa.”