UHoseya 14:1-9

  • Isimemo sokubuyela kuJehova (1-3)

    • Ukunikela ngokudumisa kwezindebe (2)

  • Ukuphulukiswa kokungathembeki kuka-Israyeli (4-9)

14  “Buyela kuJehova uNkulunkulu wakho Israyeli, +Ngoba isiphambeko sakho sikukhubekisile.   Buyelani kuJehova ngala mazwi,Nithi kuye, ‘Kwangathi ungaxolela isiphambeko sethu + wamukele okuhle,Sizonikela ngokudumisa kwezindebe zethu + ngendlela ebesinganikela ngayo ngezinkunzi zezinkomo ezisencane.   I-Asiriya ngeke lisisindise. + Ngeke sigibele amahhashi, +Ngeke sisathi, “Nkulunkulu wethu!” emsebenzini wezandla zethu,Ngoba nguwe obonisa intandane isihe.’ +   Ngizokuphulukisa ukungathembeki kwabo. + Ngizobathanda ngokuzithandela +Ngoba intukuthelo yami isukile kubo. +   Ngizoba njengamazolo ku-Israyeli;Uyoqhakaza njengembali,Uyofaka izimpande zakhe phansi njengezihlahla zaseLebhanoni.   Amagatsha akhe ayondlaleka,Ubuhle bakhe buyoba njengobesihlahla somnqumo,Amakha akhe amnandi ayoba njengaweLebhanoni.   Bayophinde bahlale emthunzini wakhe. Bayotshala ukudla okusanhlamvu, kuhlume njengesihlahla samagilebhisi. + Udumo* lwabo luyoba njengolwewayini laseLebhanoni.   U-Efrayimi uyothi, ‘Ngisahlangene ngani nezithixo?’ + Ngiyophendula ngimgade. + Ngiyoba njengesihlahla somjunipha esiluhlaza. Izithelo zenu ziyotholakala kimi.”   Ubani ohlakaniphile? Makaqonde lezi zinto. Ubani oqondayo? Makazazi lezi zinto. Ngoba izindlela zikaJehova ziqondile, +Abalungile bayohamba kuzo;Kodwa izeqamthetho zona ziyokhubeka kuzo.

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “Isikhumbuzo.”