UHezekeli 41:1-26

  • Igumbi eliNgcwele neliNgcwelengcwele lethempeli (1-4)

  • Udonga namagumbi asemaceleni (5-11)

  • Isakhiwo esisentshonalanga (12)

  • Kukalwa izakhiwo (13-15a)

  • Ingaphakathi legumbi eliNgcwele neliNgcwelengcwele (15b-26)

41  Ngemva kwalokho yangingenisa egunjini eliNgcwele,* yakala izinsika ezisemaceleni; zaziyizingalo* eziyisithupha ububanzi ohlangothini olulodwa, ziyizingalo eziyisithupha ububanzi kolunye uhlangothi.  Indawo yokungena yayiyizingalo eziyishumi ububanzi, izindonga ezisemaceleni* zendawo yokungena zaziyizingalo ezinhlanu ohlangothini olulodwa nezingalo ezinhlanu kolunye uhlangothi. Yakala ubude balo, babuyizingalo ezingu-40, ububanzi balo buyizingalo ezingu-20.  Yabe isingena ngaphakathi* yakala insika eseceleni yendawo yokungena, yayiyizingalo ezimbili ubukhulu, indawo yokungena yayiyizingalo eziyisithupha ububanzi. Izindonga ezisemaceleni* zendawo yokungena zaziyizingalo eziyisikhombisa.  Yabe isikala ikamelo elibheke egunjini eliNgcwele, laliyizingalo ezingu-20 ubude nezingalo ezingu-20 ububanzi. + Yathi kimi: “Leli igumbi eliNgcwelengcwele.” +  Ngemva kwalokho yakala udonga lwethempeli, lwaluyizingalo eziyisithupha ubukhulu. Amagumbi asemaceleni azungeze ithempeli ayeyizingalo ezine ububanzi. +  La magumbi akha izitezi ezintathu. Isitezi ngasinye sinamagumbi angu-30. Amagumbi asendlini ayephezu konqenqema lodonga lwethempeli, kodwa izisekelo zamagumbi zazingangeni odongeni lwethempeli. +  Amagumbi ayeya ngokuya eba makhulu kusukela esitezi sokuqala kuya kwesesithathu. + Kuzo zombili izinhlangothi zethempeli, kwakunezitebhisi eziyindilinga kusukela esitezi sokuqala kuya kwesesibili kuze kufike kwesesithathu.  Ngabona ukuthi kwakunendawo ephakeme nxazonke zethempeli, izisekelo zamagumbi asemaceleni zaziyizingalo eziyisithupha ukuya ekhoneni.  Ububanzi bodonga olungaphandle lwamagumbi asemaceleni babuyizingalo ezinhlanu. Kwakunendawo evulekile* eduze kwesakhiwo samagumbi asemaceleni eyayiyingxenye yethempeli. 10  Phakathi kwethempeli namagumbi okudlela + kwakunendawo eyayiyizingalo ezingu-20 ububanzi ohlangothini ngalunye. 11  Kwakunendawo yokungena phakathi kwamagumbi asemaceleni nendawo evulekile esohlangothini olusenyakatho, nenye indawo yokungena ohlangothini oluseningizimu. Ububanzi bendawo evulekile babuyizingalo ezinhlanu, nxazonke. 12  Isakhiwo esasisentshonalanga sibheke indawo evulekile sasiyizingalo ezingu-70 ububanzi nezingalo ezingu-90 ubude; udonga lwesakhiwo lwaluyizingalo ezinhlanu ubukhulu, nxazonke. 13  Yakala ithempeli, laliyizingalo ezingu-100 ubude. Indawo evulekile, isakhiwo* nezindonga zaso nakho kwakuyizingalo ezingu-100 ubude. 14  Ububanzi bendawo engaphambili yethempeli ebheke empumalanga nendawo evulekile babuyizingalo ezingu-100. 15  Yakala ubude besakhiwo esibhekene nendawo evulekile ngemuva, kanye nemipheme yaso kuzo zombili izinhlangothi, babuyizingalo ezingu-100. Yakala negumbi eliNgcwele, neliNgcwelengcwele + nemipheme yegceke, 16  kanye nezindawo zokungena, izikhala zamafasitela ezibanzi ngaphakathi bese ziya ngokuya zincipha ngaphandle, + nemipheme eyayikuzo zontathu lezo zindawo. Eduze kwendawo yokungena kwakunezinhlaka zamapulangwe + kusukela phansi kuya emafasiteleni; amafasitela ayemboziwe. 17  Kwakalwa nendawo engaphezu kwendawo yokungena nengaphakathi lethempeli kanye nengaphandle lalo, nalo lonke udonga. 18  Kwakunamakherubi aqoshiwe + nemidwebo yezihlahla zesundu, + kukhona isihlahla sesundu phakathi kwamakherubi amabili, ikherubi ngalinye lalinobuso obubili. 19  Ubuso bomuntu babubheke isihlahla sesundu ohlangothini olulodwa, ubuso bebhubesi* bubheke isihlahla sesundu kolunye uhlangothi. + Kwakuqoshwe ngale ndlela kulo lonke ithempeli. 20  Kusukela phansi kuya endaweni engaphezu kwendawo yokungena, kwakunamakherubi aqoshiwe nemidwebo yezihlahla zesundu, odongeni lwendlu engcwele. 21  Izinsika* zeminyango yendlu engcwele zaziyisikwele. + Phambi kwendawo engcwele* kwakukhona okwakufana 22  ne-altare lokhuni + kuyizingalo ezintathu ukuphakama, nezingalo ezimbili ubude. Kwakunezigxobo ezisemakhoneni, isinqe* sako nezinhlangothi zako kwakwenziwe ngokhuni. Yabe isithi kimi: “Leli itafula eliphambi kukaJehova.” + 23  Igumbi eliNgcwele nendawo engcwele ngakunye kwakuneminyango emibili. + 24  Iminyango yayinezicabha ezimbili eziphendukayo, umnyango ngamunye unezicabha ezimbili. 25  Kwakunamakherubi aqoshiwe nemidwebo yezihlahla zesundu ezicabheni zendlu engcwele, okufana nokusezindongeni. + Kwakukhona nophahla lokhuni phambi kompheme ngaphandle. 26  Kwakukhona nezikhala zamafasitela ezibanzi ngaphakathi ezaziya ngokuya zincipha ngaphandle + nemidwebo yezihlahla zesundu kuzo zombili izinhlangothi zompheme, kanye nasemagunjini asemaceleni ethempeli nasophahleni.

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “ethempelini.” Esahlukweni 41 no-42, le nkulumo ibhekisela egunjini eliNgcwele noma kuyo yonke indlu engcwele (ithempeli kuhlanganise igumbi eliNgcwele neliNgcwelengcwele).
Lokhu kubhekisela engalweni ende. Bheka iSithasiselo B14.
NgesiHebheru, “izinhlangothi.”
Okuwukuthi, egunjini eliNgcwelengcwele.
NgesiHebheru, “Ububanzi.”
Ngokusobala iphaseji eliwumngcingo elizungeze ithempeli.
Okuwukuthi, isakhiwo esisentshonalanga yendlu engcwele.
Noma, “bebhubesi eliselincane elinomhlwenga.”
NgesiHebheru, “Insika.” Ngokusobala kubhekiselwa endaweni yokungena egunjini eliNgcwele.
Ngokusobala kubhekiselwa egunjini eliNgcwelengcwele.
NgesiHebheru, “ubude.”