KumaHebheru 6:1-20

  • Phokophelani ekuvuthweni (1-3)

  • Labo abawayo baphinde babethele iNdodana esigxotsheni (4-8)

  • Qinisekisani ithemba lenu (9-12)

  • Ukuqiniseka kwesithembiso sikaNkulunkulu (13-20)

    • Isithembiso nesifungo sikaNkulunkulu akunakuguqulwa (17, 18)

6  Ngakho-ke, njengoba sesidlulile emfundisweni yokuqala + ephathelene noKristu, masizabalazele ukuvuthwa, + singalokhu sifunda izinto eziyisisekelo, okungukuthi, ukuphenduka emisebenzini efile nokholo kuNkulunkulu,  imfundiso ngobhapathizo nokubeka izandla, + uvuko lwabafile + nesahlulelo saphakade.  Futhi lokhu sizokwenza, uma ngempela uNkulunkulu evuma.  Ngoba ngokuqondene nalabo asebeke bakhanyiselwa, + futhi asebeye banambitha isipho sesihle sasezulwini, baba abahlanganyeli bomoya ongcwele,  banambitha izwi elihle likaNkulunkulu namandla esimiso sezinto esizayo,*  kodwa abaye bawa, + akunakwenzeka ukuba bavuselwe ekuphendukeni futhi, ngoba baphinde bazibethelela iNdodana kaNkulunkulu esigxotsheni futhi bayihlaza obala. +  Umhlabathi uthola isibusiso esivela kuNkulunkulu lapho uphuza imvula eyehlela kaningi phezu kwawo, bese ukhiqiza izimila eziwusizo kulabo abawulimayo.  Kodwa uma ukhiqiza ameva namakhakhasi, uyashiywa futhi useduze nokuba uqalekiswe, ekugcineni uyoshiswa.  Kodwa ngokuqondene nani, bathandekayo, nakuba sikhuluma ngale ndlela ngani, siyaqiniseka ngezinto ezingcono, izinto eziphathelene nensindiso. 10  Ngoba uNkulunkulu akayena ongalungile ukuba akhohlwe umsebenzi wenu nothando enalubonisa egameni lakhe, + ngokukhonza abangcwele nangokuqhubeka nibakhonza. 11  Kodwa sifisa ukuba ngamunye kini abonise inkuthalo efanayo ukuze abe nesiqinisekiso esigcwele sethemba + kuze kube sekupheleni, + 12  ukuze ningavilaphi, + kodwa nilingise labo okuthi ngokholo nangokubekezela bazuze izithembiso. 13  Ngoba lapho uNkulunkulu enza isithembiso sakhe ku-Abrahama, njengoba engekho omkhulu kunaye ayengamfunga, wazifunga yena ngokwakhe, + 14  ethi: “Nakanjani ngiyokubusisa, nakanjani ngiyokwandisa.” + 15  Ngakho ngemva kokuba u-Abrahama ebonise ukubekezela, wasithola lesi sithembiso. 16  Ngoba abantu bafunga umuntu omkhulu kunabo, futhi isifungo sabo siyisiphetho sakho konke ukuphikisana, njengoba siyisiqinisekiso esingokomthetho kubo. + 17  Ngendlela efanayo, lapho uNkulunkulu enquma ukukubonisa ngokucace kakhudlwana ezindlalifeni zesithembiso + ukungaguquleki kwenjongo* yakhe, wayiqinisekisa* ngesifungo, 18  ukuze ngezinto ezimbili ezingenakuguquleka, okungenakwenzeka ngoNkulunkulu ukuba aqambe amanga ngazo, + thina esibalekele esiphephelweni sithole isikhuthazo esinamandla sokuba sibambelele ngokuqinile ethembeni elibekwe phambi kwethu. 19  Sinaleli themba + njengehange lomphefumulo,* liqinisekile futhi lisenza singangabazi, lingena ngaphakathi kwekhethini, + 20  lapho umanduleli eye wangena khona ngenxa yethu, uJesu, + oye waba umpristi ophakeme ngokwendlela kaMelkhizedeki kuze kube phakade. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “enkathi ezayo.” Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Noma, “kwesinqumo.”
Noma, “wangenela.”
Noma, “lokuphila kwethu.”