KumaHebheru 3:1-19

  • UJesu mkhulu kunoMose (1-6)

    • Zonke izinto zakhiwe uNkulunkulu (4)

  • Isixwayiso ngokuntula ukholo (7-19)

    • “Uma nilalela izwi lakhe namuhla” (7, 15)

3  Ngenxa yalokho, bazalwane abangcwele, bahlanganyeli bobizo lwasezulwini, *+ cabangani ngomphostoli nompristi ophakeme esimvumayo*—uJesu. +  Wayethembekile kuLowo owambeka, + njengoba noMose ayethembekile kuyo yonke indlu yaLowo. +  Ngoba ubalwa* njengofanelwe yinkazimulo + engaphezu kwekaMose, njengoba lowo owakha indlu enodumo ngaphezu kwaleyo ndlu.  Yebo, yileyo naleyo ndlu yakhiwa othile, kodwa owakha zonke izinto uNkulunkulu.  Manje uMose wayethembekile njengesikhonzi kuyo yonke indlu yaLowo njengobufakazi bezinto* ezaziyoshiwo ngokuhamba kwesikhathi,  kodwa uKristu wayethembekile njengendodana + phezu kwendlu kaNkulunkulu. Siyindlu yaKhe, + uma ngempela sibambelela ngokuqinile enkululekweni yethu yokukhuluma nasethembeni esiziqhayisa ngalo kuze kube sekupheleni.  Ngakho-ke, njengoba nje umoya ongcwele usho + uthi, “Uma nilalela izwi lakhe namuhla,  ningazenzi lukhuni izinhliziyo zenu njengalapho ningithukuthelisa kakhulu, njengasosukwini lokungivivinya ehlane, +  lapho okhokho benu bengivivinya futhi bengilinga, nakuba babeyibonile imisebenzi yami iminyaka engu-40. + 10  Yingakho ngasenyanya lesi sizukulwane futhi ngathi: ‘Sihlale siphambuka ezinhliziyweni zaso, asikazazi izindlela zami.’ 11  Ngakho ngafunga ngithukuthele ngathi, ‘Ngeke singene ekuphumuleni kwami.’ ” + 12  Qaphelani bazalwane, ngoba ngiyesaba ukuthi kungase kukhule komunye wenu inhliziyo embi entula ukholo ngenxa yokuhlehla kuNkulunkulu ophilayo; + 13  kodwa qhubekani nikhuthazana usuku ngalunye, uma nje kusathiwa “Namuhla,” + ukuze kungabi namuntu kini owenziwa lukhuni ngamandla okukhohlisa esono. 14  Ngoba eqinisweni sizothola lokho uKristu akuthola* kuphela uma sibambelela ngokuqinile, kuze kube sekupheleni, ekuqinisekeni esasinakho ekuqaleni. + 15  Njengoba kuthiwa, “Uma nilalela izwi lakhe namuhla, ningazenzi lukhuni izinhliziyo zenu njengalapho ningithukuthelisa kakhulu.” + 16  Ngoba obani abezwa kodwa bamvusela intukuthelo enkulu? Eqinisweni, kwakungebona yini bonke labo abaphuma eGibhithe beholwa uMose? + 17  Ngaphezu kwalokho, obani uNkulunkulu abenyanya iminyaka engu-40? + Kwakungebona yini labo abona, bafela ehlane? + 18  Obani afunga kubo ukuthi ngeke bangene ekuphumuleni kwakhe? Kwakungebona yini labo abangalalelanga? 19  Ngakho siyabona ukuthi abangenanga, ngenxa yokuntula ukholo. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “besimemo sasezulwini.”
Noma, “esimqaphelayo.”
Okuwukuthi, uJesu.
Noma, “njengofakazi wezinto.”
Noma, “sihlanganyela noKristu.”