KumaHebheru 1:1-14

  • UNkulunkulu ukhuluma ngeNdodana yakhe (1-4)

  • INdodana iphakeme kunezingelosi (5-14)

1  Kudala uNkulunkulu wakhuluma nokhokho bethu esebenzisa abaprofethi izikhathi eziningi nangezindlela eziningi. +  Manje ekupheleni kwalezi zinsuku ukhulume nathi esebenzisa iNdodana, + ayimise ukuba ibe yindlalifa yezinto zonke, + naleyo enza ngayo izimiso zezinto. *+  Iwukubonakaliswa kwenkazimulo kaNkulunkulu + nomfanekiso ofana ncamashi naye uqobo, + futhi isekela zonke izinto ngezwi lamandla ayo. Futhi ngemva kokuba ihlanze izono zethu, + yahlala phansi ngakwesokudla soMkhulu endaweni ephakeme. +  Ngakho isiye yaba ngcono kunezingelosi, + ngezinga lokuthi yazuza njengefa igama elihle kakhulu kunelazo. +  Ngokwesibonelo, iyiphi ezingelosini uNkulunkulu ake wathi kuyo: “Wena uyindodana yami; namuhla ngikuzele”? + Waphinde wathi: “Ngiyoba uyise, yona ibe yindodana yami”? +  Kodwa lapho ephinda eletha iZibulo lakhe + emhlabeni owakhiwe, uthi: “Zonke izingelosi zikaNkulunkulu mazimkhothamele.”  Uphinde athi ngezingelosi: “Wenza izingelosi zakhe zibe yimimoya nezikhonzi* zakhe + zibe yilangabi lomlilo.” +  Kodwa ngeNdodana uthi: “UNkulunkulu uyisihlalo sakho sobukhosi + kuze kube phakade naphakade, futhi intonga yoMbuso wakho iyintonga yobuqotho.*  Wathanda ukulunga, wazonda ukuphula umthetho. Yingakho uNkulunkulu, uNkulunkulu wakho, akugcoba + ngamafutha okwethaba ukudlula abangane bakho.” + 10  Ubuye athi: “Ekuqaleni, wena Nkosi, wabeka izisekelo zomhlaba, futhi amazulu awumsebenzi wezandla zakho. 11  Kuyoshabalala, kodwa wena uyohlale ukhona; konke kuyoguga njengengubo nje, 12  uyokusonga njengesambatho, njengengubo futhi kuyoshintshwa. Kodwa wena awushintshi, awunasiphetho.” + 13  Kodwa iyiphi ezingelosini ake athi ngayo: “Hlala ngakwesokudla sami, ngize ngibeke izitha zakho zibe yisenabelo sezinyawo zakho”? + 14  Aziyona yini zonke imimoya enikela inkonzo engcwele, *+ ethunyelwe ukukhonza ngenxa yalabo abayozuza insindiso?

Imibhalo yaphansi

Noma, “izinkathi.”
Noma, “nezikhonzi zomphakathi.”
Noma, “yobulungisa.”
Noma, “yomphakathi.”