Genesise 5:1-32

  • Kusukela ku-Adamu kuya kuNowa (1-32)

    • U-Adamu wazala amadodana namadodakazi (4)

    • U-Enoke wahamba noNkulunkulu (21-24)

5  Lena yincwadi yomlando ka-Adamu. Mhla uNkulunkulu edala u-Adamu, wamenza wafana noNkulunkulu. +  Wabadala kwaba owesilisa nowesifazane. + Ngosuku abadalwa ngalo, + wababusisa futhi wabaqamba ngokuthi abaNtu.*  U-Adamu waphila iminyaka engu-130 wayesezala indodana efana naye, ewumfanekiso wakhe, wayiqamba ngokuthi uSeti. +  Ngemva kokuzala uSeti, u-Adamu waphila iminyaka engu-800. Wazala amadodana namadodakazi.  Sezizonke izinsuku zokuphila kuka-Adamu zaba iminyaka engu-930, wayesefa. +  USeti waphila iminyaka engu-105 wayesezala u-Enoshe. +  Ngemva kokuzala u-Enoshe, uSeti waphila iminyaka engu-807. Wazala amadodana namadodakazi.  Sezizonke izinsuku zikaSeti zaba iminyaka engu-912, wayesefa.  U-Enoshe waphila iminyaka engu-90 wayesezala uKhenani. 10  Ngemva kokuzala uKhenani, u-Enoshe waphila iminyaka engu-815. Wazala amadodana namadodakazi. 11  Sezizonke izinsuku zika-Enoshe zaba iminyaka engu-905, wayesefa. 12  UKhenani waphila iminyaka engu-70 wayesezala uMahalalele. + 13  Ngemva kokuzala uMahalalele, uKhenani waphila iminyaka engu-840. Wazala amadodana namadodakazi. 14  Sezizonke izinsuku zikaKhenani zaba iminyaka engu-910, wayesefa. 15  UMahalalele waphila iminyaka engu-65 wayesezala uJarede. + 16  Ngemva kokuzala uJarede, uMahalalele waphila iminyaka engu-830. Wazala amadodana namadodakazi. 17  Sezizonke izinsuku zikaMahalalele zaba iminyaka engu-895, wayesefa. 18  UJarede waphila iminyaka engu-162 wabe esezala u-Enoke. + 19  Ngemva kokuzala u-Enoke, uJarede waphila iminyaka engu-800. Wazala amadodana namadodakazi. 20  Sezizonke izinsuku zikaJarede zaba iminyaka engu-962, wayesefa. 21  U-Enoke waphila iminyaka engu-65 wayesezala uMethusela. + 22  Ngemva kokuzala uMethusela, u-Enoke waqhubeka ehamba noNkulunkulu weqiniso* iminyaka engu-300. Wazala amadodana namadodakazi. 23  Sezizonke izinsuku zika-Enoke zaba iminyaka engu-365. 24  U-Enoke waqhubeka ehamba noNkulunkulu weqiniso. + Ngemva kwalokho akabange esaba khona, ngoba uNkulunkulu wamthatha. + 25  UMethusela waphila iminyaka engu-187 wayesezala uLameka. + 26  Ngemva kokuzala uLameka, uMethusela waphila iminyaka engu-782. Wazala amadodana namadodakazi. 27  Sezizonke izinsuku zikaMethusela zaba iminyaka engu-969, wayesefa. 28  ULameka waphila iminyaka engu-182 wayesezala indodana. 29  Wayiqamba ngokuthi uNowa,* + ethi: “Lo uzosikhulula emsebenzini wethu nasezandleni zethu ezikhathele ngenxa yomhlabathi uJehova awuqalekisile.” + 30  Ngemva kokuzala uNowa, uLameka waphila iminyaka engu-595. Wazala amadodana namadodakazi. 31  Sezizonke izinsuku zikaLameka zaba iminyaka engu-777, wayesefa. 32  Ngemva kokuba uNowa ehlanganise iminyaka engu-500, wazala uShemi, + uHamu + noJafete. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “u-Adamu; isiNtu.”
NgesiHebheru, “noNkulunkulu.” Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Kungenzeka lisho, “Ukuphumula; Induduzo.”