Eksodusi 28:1-43

  • Izingubo zabapristi (1-5)

  • I-efodi (6-14)

  • Isiqephu sesifuba (15-30)

    • I-Urimi neThumimi (30)

  • Ijazi elingenamikhono (31-35)

  • Iduku lokushuqula elinocwecwe lwegolide (36-39)

  • Ezinye izingubo zabapristi (40-43)

28  “Kuma-Israyeli kufanele ubize umfowenu u-Aroni kanye namadodana akhe, ukuze abe umpristi kimi +—u-Aroni, + kanye noNadabi no-Abhihu, + u-Eleyazare no-Itamari, + amadodana ka-Aroni. +  Kufanele wenzele u-Aroni umfowenu izingubo ezingcwele, ngenjongo yenkazimulo nobuhle. +  Kufanele ukhulume nabo bonke abanekhono,* labo engibagcwalise ngomoya wokuhlakanipha, + bazokwenza izingubo zika-Aroni zokungcweliswa kwakhe, ukuze abe umpristi kimi.  “Yilezi izingubo abazozenza: isiqephu sesifuba, + i-efodi, + ijazi elingenamikhono, + ingubo enezikwele, iduku lokushuqula + nebhande lendwangu; + lezi zingubo ezingcwele bazozenzela umfowenu u-Aroni namadodana akhe, ukuze abe umpristi kimi.  Izisebenzi ezinekhono zizosebenzisa igolide, intambo eluhlaza okwesibhakabhaka, uboya obuphephuli, indwangu ebomvu nelineni elisezingeni eliphezulu.  “Kufanele zenze i-efodi ngentambo yegolide, intambo eluhlaza okwesibhakabhaka, uboya obuphephuli, indwangu ebomvu nelineni elisezingeni eliphezulu elisontiwe, kufanele lilukwe libe nemihlobiso. +  Kufanele libe neziqephu ezimbili zasemahlombe ezilihlanganisayo.  Ibhande elilukiwe, *+ laxhunywa kuyi-efodi ukuze lilibophe liqine, kufanele lenziwe ngezinto ezifanayo: igolide, intambo eluhlaza okwesibhakabhaka, uboya obuphephuli, indwangu ebomvu nelineni elisezingeni eliphezulu elisontiwe.  “Kufanele uthathe amatshe amabili e-onikisi + uqophe kuwo amagama amadodana ka-Israyeli, + 10  amagama ayisithupha etsheni elilodwa namagama ayisithupha asele kwelinye itshe ngokwelamana kwawo. 11  Umuntu oqopha amatshe uzoqopha amagama amadodana ka-Israyeli kula matshe ngendlela abengaqopha ngayo uphawu. + Ngemva kwalokho kufanele uwafake ezintweni zegolide azonamathela kuzo ukuze angasuki. 12  Kufanele la matshe amabili uwabeke eziqeshini zasemahlombe ze-efodi abe amatshe esikhumbuzo kubantwana bakwa-Israyeli, + u-Aroni kumelwe athwale amagama awo phambi kukaJehova phezu kweziqephu zakhe ezimbili zasemahlombe njengesikhumbuzo. 13  Kufanele wenze izinto zegolide ezizozungeza amatshe 14  namaketanga amabili egolide elihlanzekile asonteke njengendophi, + futhi kumelwe unamathisele la maketanga anjengendophi kulezi zinto zegolide. + 15  “Kufanele umuntu owenza imihlobiso akwenzele isiqephu sesifuba sokwahlulela. + Kufanele senziwe njenge-efodi, senziwe ngegolide, intambo eluhlaza okwesibhakabhaka, uboya obuphephuli, indwangu ebomvu nelineni elisezingeni eliphezulu elisontiwe. + 16  Kufanele sibe nezinhlangothi ezine ezilinganayo lapho siphindiwe, ubude baso bube ngangobubanzi besandla* nobubanzi baso bube ngangobubanzi besandla. 17  Kufanele unamathisele kuso amatshe, izinhlu ezine zamatshe. Uhlu lokuqala irubi, itopazi nesimaragidu. 18  Uhlu lwesibili itherkhoyisi, isafire nejaspi. 19  Uhlu lwesithathu itshe leleshemu,* i-agathe ne-amethiste. 20  Uhlu lwesine ikrisolithe, i-onikisi nejeyidi. Kufanele ananyathiselwe ezinhlakeni zegolide. 21  La matshe kufanele ahambisane namagama amadodana ka-Israyeli angu-12. Ngalinye kufanele liqoshwe njengophawu, igama ngalinye limelele isizwe ngasinye kwezingu-12. 22  “Kufanele wenze amaketanga anjengezindophi zegolide elihlanzekile esiqeshini sesifuba. + 23  Kufanele wenze amasongo amabili egolide esiqephu sesifuba, bese ufaka lawo masongo amabili emakhoneni amabili esiqephu sesifuba. 24  Kufanele ufake amaketanga amabili egolide emasongweni amabili asemakhoneni esiqephu sesifuba. 25  Uzofaka amaketanga amabili ezintweni ezimbili zegolide futhi kumelwe uzinamathisele eziqeshini zasemahlombe e-efodi, ngaphambili. 26  Kufanele wenze amasongo egolide amabili uwabeke emakhoneni amabili esiqephu sesifuba abe ngaphakathi abheke i-efodi. + 27  Kufanele wenze amanye amasongo egolide amabili ngaphambi kwe-efodi, ngezansi kweziqephu zasemahlombe ezimbili, eduze kwalapho lihlangana khona, ngenhla kwebhande elilukiwe* le-efodi. + 28  Isiqephu sesifuba kufanele sibanjwe intambo eluhlaza okwesibhakabhaka, amasongo aso aboshelwe emasongweni e-efodi. Lokhu kuzokwenza isiqephu sesifuba singagudluki kuyi-efodi, ngaphezu kwebhande elilukiwe.* 29  “U-Aroni kumelwe aphathe amagama amadodana ka-Israyeli esiqeshini sesifuba sokwahlulela phezu kwenhliziyo yakhe lapho engena endaweni eNgcwele njengesikhumbuzo sasikhathi sonke phambi kukaJehova. 30  Kufanele ufake i-Urimi neThumimi *+ esiqeshini sesifuba sokwahlulela, kube phezu kwenhliziyo ka-Aroni lapho engena phambi kukaJehova, u-Aroni kumelwe aphathe lezi zinto zokwahlulela ama-Israyeli zibe phezu kwenhliziyo yakhe njalo phambi kukaJehova. 31  “Lonke ijazi le-efodi elingenamikhono kufanele ulenze ngentambo eluhlaza okwesibhakabhaka. + 32  Kufanele libe nembobo yokufaka ikhanda phezulu maphakathi nalo. Le mbobo yalo kufanele ibe nomphetho ojikelezayo olukwe isisebenzi esilukayo. Kufanele ibe njengembobo yejazi lensimbi, ukuze ingadabuki. 33  Kufanele wenze amahalananda* ngentambo eluhlaza okwesibhakabhaka, uboya obuphephuli nendwangu ebomvu, azungeze umphetho walo, kanye nezinsimbi zegolide phakathi kwawo. 34  Kufanele ushintshanise insimbi yegolide nehalananda, insimbi yegolide nehalananda kuzungeze umphetho wejazi elingenamikhono. 35  Kumelwe ligqokwe u-Aroni ukuze akhonze futhi umsindo walo kumelwe uzwakale lapho engena endlini engcwele phambi kukaJehova nalapho ephuma, ukuze angafi. + 36  “Kufanele wenze ucwecwe olucwebezelayo lwegolide elihlanzekile uqophe kulo ngendlela umuntu abengaqopha ngayo uphawu, oluthi: ‘Ubungcwele bungobukaJehova.’ + 37  Kumelwe ulubophele edukwini lokushuqula + ngentambo eluhlaza okwesibhakabhaka; kufanele lube ngaphambili edukwini lokushuqula. 38  Kufanele lube sesiphongweni sika-Aroni futhi u-Aroni uyoba necala lapho umuntu enza isono ngokumelene nezinto ezingcwele, + lezo ama-Israyeli azingcwelisayo lapho ezinikela njengezipho ezingcwele. Kumelwe luhlale lusesiphongweni sakhe, ukuze athole ukwamukelwa phambi kukaJehova. 39  “Kufanele weluke ingubo enezikwele eyenziwe ngelineni elisezingeni eliphezulu, wenze iduku lokushuqula lelineni elisezingeni eliphezulu, wenze nebhande elilukiwe. + 40  “Amadodana ka-Aroni nawo uzowenzela izingubo, amabhande nokokuthwala ekhanda + ngenjongo yenkazimulo nobuhle. + 41  Uzokugqokisa umfowenu u-Aroni namadodana akhe akanye naye, kufanele ubagcobe, + ubamise + futhi ubangcwelise njengabapristi kimi. 42  Kufanele ubenzele nezikhindi* zangaphansi zelineni ukuze bamboze ubunqunu babo. + Kufanele zisuke ezinqulwini zigcine emathangeni. 43  Kumelwe zigqokwe u-Aroni namadodana akhe lapho bengena etendeni lokuhlangana noma lapho besondela e-altare beyokhonza endaweni engcwele, ukuze bangaziletheli icala bafe. Kuwumthetho waphakade kuye nasenzalweni* yakhe.

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “abahlakaniphile enhliziyweni.”
Noma, “Ibhande lasokhalweni.”
Cishe u-22,2 cm. Bheka iSithasiselo B14.
Yitshe eliyigugu elingashiwongo, okungenzeka kubhekiselwa kuyinhlaka, ihiyakinte, i-opal noma i-tourmaline.
Noma, “kwebhande lasokhalweni.”
Noma, “kwebhande lasokhalweni.”
Noma, “amahananadi.”
Noma, “nezingubo.”
NgesiHebheru, “nasembewini.”