AmaHubo 97:1-12

  • UJehova uyaphakanyiswa ngaphezu kwabanye onkulunkulu

    • “UJehova useyiNkosi!” (1)

    • Thandani uJehova, nizonde okubi (10)

    • Ukukhanya kwabalungile (11)

97  UJehova useyiNkosi! + Umhlaba mawujabule. + Iziqhingi eziningi mazithokoze. +   Amafu nobumnyama kumzungezile nxazonke; +Ukulunga nobulungisa kuyisisekelo sesihlalo sakhe sobukhosi. +   Phambi kwakhe kuphuma umlilo, +Uqothula izitha zakhe nxazonke. +   Imibani yakhe ikhanyisa izwe;Umhlaba uyakubona lokhu uthuthumele. +   Izintaba zincibilika njengekhekheba lezinyosi phambi kukaJehova, +Phambi kweNkosi yomhlaba wonke.   Amazulu amemezela ngokulunga kwakhe,Zonke izizwe ziyayibona inkazimulo yakhe. +   Mabahlazeke bonke abakhonza izithombe ezibaziwe, +Abaqhosha ngonkulunkulu abangasizi ngalutho. + Mkhothameleni,* nonke nina bonkulunkulu. +   IZiyoni liyezwa lijabule; +Amadolobhana* akwaJuda ayajabulaNgenxa yezahlulelo zakho, Jehova. +   Ngoba wena, Jehova, ungoPhezukonke emhlabeni wonke;Uphakeme kakhulu kunabo bonke abanye onkulunkulu. + 10  O nina enithanda uJehova, zondani okubi. + Uqapha ukuphila* kwabaqotho bakhe; +Uyabakhulula esandleni* sababi. + 11  Abalungile bathole ukukhanya +Ngisho nabaqotho enhliziyweni bajabule. 12  O nina enilungile, jabulani ngoJehova,Nibonge igama* lakhe elingcwele.

Imibhalo yaphansi

Noma, “Mkhonzeni.”
NgesiHebheru, “Amadodakazi.”
Noma, “imiphefumulo.”
Noma, “emandleni.”
NgesiHebheru, “isikhumbuzo.”