AmaHubo 96:1-13

  • “Hubelani uJehova ingoma entsha”

    • UJehova ufanelwe ukudunyiswa (4)

    • Onkulunkulu bezizwe abasizi ngalutho (5)

    • Khothamani nembethe izingubo ezingcwele (9)

96  Hubelani uJehova ingoma entsha. + Culelani uJehova, nonke nina bantu basemhlabeni! +   Hubelani uJehova; dumisani igama lakhe. Usuku nosuku memezelani izindaba ezinhle zensindiso yakhe. +   Memezelani inkazimulo yakhe phakathi kwezizwe,Imisebenzi yakhe emangalisayo kuzo zonke izizwe. +   UJehova mkhulu futhi ukufanelekela kakhulu ukudunyiswa. Uyesabeka ngaphezu kwabo bonke abanye onkulunkulu.   Bonke onkulunkulu bezizwe bangonkulunkulu abangasizi ngalutho, +Kodwa uJehova nguye owadala amazulu. +   Uzungezwe ubukhulu nobukhazikhazi; +Amandla nobuhle kusendlini yakhe engcwele. +   Dumisani uJehova, nina mindeni yezizwe,Dumisani uJehova ngenxa yenkazimulo namandla akhe. +   Nikani uJehova inkazimulo efanele igama lakhe; +Lethani isipho ningene emagcekeni akhe.   Khothamani* kuJehova nembethe izingubo ezingcwele;*Thuthumelani phambi kwakhe mhlaba wonke! 10  Memezelani ezizweni, nithi: “UJehova useyiNkosi! + Umhlaba* umiswe waqina, awunakunyakaziswa.* Uyokwahlulela* izizwe ngobulungisa.” + 11  Amazulu mawathokoze, nomhlaba mawujabule;Ulwandle maludume nakho konke okukulo; + 12  Amathafa nakho konke okukuwo makuthokoze. + Ngesikhathi esifanayo zonke izihlahla ezisehlathini mazimemeze ngenjabulo + 13  Phambi kukaJehova ngoba uyeza,*Uyeza uzokwahlulela umhlaba. Uzokwahlulela abahlala emhlabeni* ngokulunga +Nezizwe ngokuthembeka kwakhe. +

Imibhalo yaphansi

Noma kungaba, “ngenxa yobukhazikhazi bobungcwele bakhe.”
Noma, “Khonzani.”
Noma, “Izwe elivundile.”
Noma, “awusoze wantengantengiswa.”
Noma, “Uyomela.”
Noma, “ufikile.”
Noma, “izwe elivundile.”