AmaHubo 94:1-23

  • Umthandazo wokucela uNkulunkulu ukuba aphindisele

    • “Kuyoze kube nini abantu ababi belokhu bethokoza?” (3)

    • Ukuqondiswa uJah kuletha injabulo (12)

    • UNkulunkulu ngeke abashiye abantu bakhe (14)

    • “Sidala izinkinga egameni lomthetho” (20)

94  O Nkulunkulu wempindiselo, Jehova, +O Nkulunkulu wempindiselo, khanya!   Phakama, Mahluleli womhlaba. + Phindisela kwabaziphakamisayo ngokwalokho okubafanele. +   Kuyoze kube nini, Jehova,Kuyoze kube nini abantu ababi belokhu bethokoza? +   Bakhuluma bengacabanganga nangokuziphakamisa;Bonke abenzi bokubi bayaqhosha.   O Jehova, balimaza abantu bakho, +Bacindezela ifa lakho.   Babulala umfelokazi nesifiki,Babulala nezintandane.   Bathi: “UJah akaboni; +UNkulunkulu kaJakobe akazi ukuthi kwenzekani.” +   Qondani lokhu, nina eningacabangi;Nina ziphukuphuku, niyoba nini nokuqonda? +   Owadala* indlebe, akakwazi yini ukuzwa? Lowo owabumba iso, akakwazi yini ukubona? + 10  Lowo oqondisa izizwe, ngeke yini ajezise? + NguYe onika abantu ulwazi! + 11  UJehova uyayazi imicabango yabantu,Ukuthi iwumoya nje okhishwa ngamakhala. + 12  O Jah, iyajabula indoda oyiqondisayo, +Oyifundisa umthetho wakho, + 13  Ukuze uyinike ukuthula ngezinsuku zenhlekelele,Kuze kube yilapho omubi egujelwa igodi. + 14  UJehova ngeke abashiye abantu bakhe, +Noma ashiye ifa lakhe. + 15  Ngoba isahlulelo sizophinde sibe nobulungisa,Bonke abanezinhliziyo eziqotho bayosilandela. 16  Ubani oyongimela phambi kwababi? Ubani oyongimela kwabenza okubi? 17  Ukube uJehova ubengangisizi,Bengiyoshabalala* ngokushesha. + 18  Lapho ngithi: “Unyawo lwami luyashelela,” Jehova, uthando lwakho oluqotho lwalulokhu lungisekela. + 19  Lapho ngikhungethwe yizinkathazo,*Wangiduduza wangenza ngazola. + 20  Isihlalo sobukhosi senkohlakalo* singahlotshaniswa yini naweKuyilapho sidala izinkinga egameni lomthetho? *+ 21  Bahlasela olungile ngonya +Bakhipha isigwebo sokuba ongenacala abulawe. *+ 22  Kodwa uJehova uzoba yindawo yami yokuphephela,*UNkulunkulu wami uyidwala lami lokuphephela. + 23  Uzokwenza ukuba izenzo zabo ezimbi zehlele kubo. + Uzobabulala* ngokubehlisela ububi babo. UJehova uNkulunkulu uzobabulala. *+

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “Owabeka.”
Noma, “Umphefumulo wami ubuyoshabalala.” NgesiHebheru, “Bengiyohlala ekuthuleni.”
Noma, “Lapho imicabango engincisha ukuthula iba miningi ngaphakathi kimi.”
Noma, “Ababusi abakhohlakele; Abahluleli abakhohlakele.”
Noma, “ngesinqumo somthetho.”
NgesiHebheru, “Balilahla ngecala igazi lomsulwa.”
Noma, “ephakeme elondekile.”
NgesiHebheru, “Uzobathulisa.”
NgesiHebheru, “uzobathulisa.”