AmaHubo 92:1-15

  • UJehova uphakanyiswa phakade

    • Imisebenzi yakhe emikhulu nemicabango ejulile (5)

    • “Abalungile bayoqhakaza njengesihlahla” (12)

    • Asebegugile bayoqhubeka bechuma (14)

Ihubo. Ingoma yangosuku lweSabatha. 92  Kuhle ukukubonga Jehova +Nokuhubela* igama lakho, wena oPhezukonke,   Ukukhuluma ngothando lwakho oluqotho + ekuseniNangokuthembeka kwakho ebusuku,   Kube kudlalwa insimbi yomculo enezintambo eziyishumi nesigingci,Nehabhu elizwakala kamnandi. +   Ngoba ungijabulisile Jehova, ngenxa yezenzo zakho;Ngimemeza ngenjabulo ngenxa yemisebenzi yezandla zakho.   O Jehova, yeka ukuthi imisebenzi yakho mikhulu kangakanani! + Yeka ukuthi imicabango yakho ijule kakhulu kangakanani! +   Akekho umuntu ongenangqondo ongase ayazi;Akekho oyisiphukuphuku ongakuqonda lokhu: +   Lapho ababi behluma njengokhula*Nabo bonke abenza okubi banda,Kungenjongo yokuba babhujiswe kuze kube phakade. +   Kodwa wena Jehova uphakeme kuze kube phakade.   Impela, bheka lapho izitha zakho zinqotshwa, Jehova,Bheka indlela izitha zakho eziyoshabalala ngayo;Bonke abenza okubi bayohlakazwa. + 10  Kodwa uyowandisa amandla ami* njengawenkunzi yasendle;Ngiyogcoba isikhumba sami ngamafutha amasha. + 11  Amehlo ami ayozibona izitha zami zinqotshwa; +Izindlebe zami ziyozwa ngokunqotshwa kwabantu ababi abangihlaselayo. 12  Kodwa abalungile bayoqhakaza njengesihlahla sesunduBayokhula babe bakhulu njengomsedari oseLebhanoni. + 13  Batshalwe endlini kaJehova;Bayaqhakaza emagcekeni kaNkulunkulu wethu. + 14  Bayoqhubeka bechuma ngisho noma sebegugile; *+Bayohlala benomdlandla* futhi bebukeka kahle, *+ 15  Bememezela ukuthi uJehova uqotho. UyiDwala lami, + akukho ukungalungi kuye.

Imibhalo yaphansi

Noma, “Nokuculela.”
Noma, “njengotshani.”
NgesiHebheru, “uyoluphakamisa uphondo lwami.”
Noma, “ngisho nasebumpungeni.”
NgesiHebheru, “bekhuluphele.”
Noma, “bencwaba.”