AmaHubo 90:1-17

  • UNkulunkulu waphakade nomuntu ophila isikhashana

    • Iminyaka eyinkulungwane injengolwayizolo (4)

    • Umuntu uphila iminyaka engu-70 kuya kwengu-80 (10)

    • “Sifundise ukubala izinsuku zethu” (12)

Umthandazo kaMose, umuntu kaNkulunkulu weqiniso. + 90  O Jehova, wena ube yindawo yethu yokuhlala *+ kuzo zonke izizukulwane.   Zingakazalwa izintabaUngakawuvezi* umhlaba nezwe, +Kusukela phakade kuze kube phakade, wena unguNkulunkulu. +   Wenza umuntu ofayo abuyele othulini;Uthi: “Buyelani othulini, bantwana babantu.” +   Ngoba iminyaka eyinkulungwane emehlweni akho injengosuku lwayizolo oseludlulile, +Injengamahora ambalwa.*   Uyabakhukhula; + banyamalale njengephupho;Ekuseni banjengotshani obuhlumayo. +   Ekuseni buyaqhakaza futhi buvuseleleke,Kodwa kusihlwa buyabuna bome. +   Ngoba intukuthelo yakho iyasiqeda +Ulaka lwakho luyasesabisa.   Uyazazi iziphambeko zethu; *+Uzibona kahle izinto esizenza ekusithekeni. +   Ukuphila kwethu kuyashabalala* ngenxa yolaka lwakho;Neminyaka yethu iphela ngokushesha njengomoya ophuma emakhaleni. 10  Ukuphila kwethu kuyiminyaka engu-70,Noma engu-80 + uma umuntu enamandla.* Kodwa kugcwele izinkathazo nosizi;Kudlula masinyane, sinyamalale. + 11  Ubani ongawaqonda amandla entukuthelo yakho? Ulaka lwakho luyesabeka njengoba nje nawe kufanele wesatshwe. + 12  Sifundise ukubala izinsuku zethu +Ukuze sibe nenhliziyo enokuhlakanipha. 13  O Jehova, buya! + Kuyoqhubeka kuze kube nini lokhu? + Dabukela izinceku zakho. + 14  Sanelise ngothando lwakho oluqotho + ekuseni,Ukuze simemeze ngenjabulo, sithokoze + zonke izinsuku zethu. 15  Senze sithokoze izinsuku ezilingana nalezo osihluphe ngazo, +Neminyaka eminingi elingana naleyo esibhekane ngayo nenhlekelele. + 16  Kwangathi izinceku zakho zingawubona umsebenzi wakho,Nabantwana bazo babone ubukhazikhazi bakho. + 17  Kwangathi umusa kaJehova uNkulunkulu wethu ungaba phezu kwethu;Kwangathi ungawuphumelelisa* umsebenzi wezandla zethu. Yebo, uphumelelise* umsebenzi wezandla zethu. +

Imibhalo yaphansi

Noma kungaba, “ube yisiphephelo sethu.”
Noma, “Ungakawuvezi njengokungathi ngemihelo.”
Noma, “ambalwa obusuku.”
Noma, “Ubeka iziphambeko zethu phambi kwakho.”
Noma, “Izinsuku zethu ziyashabalala.”
Noma, “ngenxa yamandla akhethekile.”
Noma, “ungawumisa uqine.”
Noma, “uwumise uqine.”