AmaHubo 87:1-7

  • IZiyoni idolobha likaNkulunkulu weqiniso

    • Labo abazalelwe eZiyoni (4-6)

Ihubo lamadodana kaKhora. + Ingoma. 87  Isisekelo sedolobha lakhe sisezintabeni ezingcwele. +   UJehova uthanda amasango aseZiyoni +Ukwedlula wonke amatende kaJakobe.   O dolobha likaNkulunkulu weqiniso, + kukhulunywa izinto ezikhazimulayo ngawe. (Sela)   URahabi + neBhabhiloni ngizobabala phakathi kwalabo abangaziyo;*Nali iFilistiya neThire kanye neKushe. Kuyothiwa: “Lona nguye owazalelwa khona.”   Ngokuphathelene neZiyoni kuyothiwa: “Ngamunye wazalelwa kulo.” OPhezukonke uyolimisa liqine.   UJehova uyomemezela lapho ebhalisa izizwe, athi: “Lona nguye owazalelwa khona.” (Sela)   Abahlabeleli + nabadansi bemidanso yesiyingi, + bayothi: “Zonke iziphethu zami zikuwe.” *+

Imibhalo yaphansi

Noma, “abangiqaphelayo.”
Noma, “Kimi, ungumthombo wazo zonke izinto.”