AmaHubo 85:1-13

  • Umthandazo wokucela ukuvuselelwa

    • UNkulunkulu uzokhuluma ngokuthula kubantu abaqotho (8)

    • Uthando oluqotho nokwethembeka kuyohlangana (10)

Kumqondisi. Ihubo lamadodana kaKhora. + 85  O Jehova, ulibonise umusa izwe lakho; +Ubabuyisile abantwana bakaJakobe abebethunjiwe. +   Usixolele isiphambeko sabantu bakho;Uzithethelele* zonke izono zabo. + (Sela)   Ulubambile lonke ulaka lwakho;Uphendukile entukuthelweni yakho evuthayo. +   Sibuyise* Nkulunkulu wensindiso yethu,Uyeke ukusicasukela. +   Ingabe uyosithukuthelela kuze kube phakade? + Ingabe uyohlale uthukuthele isizukulwane ngesizukulwane?   Ngeke yini uphinde usivuseleleUkuze abantu bakho bajabule ngawe? +   O Jehova, sibonise uthando lwakho oluqotho +Usisindise.   Ngizokulalela lokho uJehova uNkulunkulu weqiniso akushoyo,Ngoba uzokhuluma ngokuthula kubantu bakhe, + kwabaqotho bakhe,Kodwa mabangaphindi bazethembe ngokweqile. +   Uhlale ekulungele ukusindisa labo abamesabayo, +Ukuze inkazimulo yakhe ihlale ezweni lakithi. 10  Uthando oluqotho nokwethembeka kuyohlangana;Ukulunga nokuthula kuyoqabulana. + 11  Ukwethembeka kuyohluma emhlabeni,Nokulunga kuyokwehla kuvela emazulwini. + 12  UJehova uyonikeza okuhle, *+Izwe lethu liyothela umkhiqizo walo. + 13  Ukulunga kuyohamba phambi kwakhe, +Kwenzele izinyathelo zakhe indlela.

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “Uzimbozile.”
Noma, “Sibuthe usibuyise.”
Noma, “impumelelo.”