AmaHubo 84:1-12

  • Ukulangazelela itabernakele likaNkulunkulu elikhulu

    • UmLevi ufisa ukuba njengenyoni (3)

    • “Usuku emagcekeni akho” (10)

    • “UNkulunkulu uyilanga nehawu” (11)

Kumqondisi; ngenothi leGititi.* Ihubo lamadodana kaKhora. + 84  Yeka ukuthi lithandeka kanjani* itabernakele lakho elikhulu, +Jehova wamabutho!   Ngiyakulangazelela,Impela, ngikulangazelela kakhulu,Ukuba semagcekeni kaJehova. + Inhliziyo yami nenyama yami kumemeza uNkulunkulu ophilayo ngenjabulo.   Ngisho nenyoni izitholela indawo yokuhlala laphoNenkonjane izakhele isidleke,Lapho ikhulisela khona amaphuphu ayoEduze kwe-altare lakho elikhulu, Jehova wamabutho,Nkosi yami noNkulunkulu wami!   Bayajabula abahlala endlini yakho! + Bayaqhubeka bekudumisa. + (Sela)   Bayajabula abantu abathola amandla kuwe, +Izinhliziyo zabo ezilangazelela ukuba sendleleni eya endlini yakho.   Lapho bedlula eSigodini Samabhakha,*Basenza sibe njengendawo eneziphethu;Izimvula zokuqala zisembathisa* ngezibusiso.   Bayoqhubeka behamba kodwa amandla abo ngeke aphele; +Yilowo nalowo ubonakala phambi kukaNkulunkulu eZiyoni.   O Jehova Nkulunkulu wamabutho, yizwa umthandazo wami;Nkulunkulu kaJakobe, lalela. (Sela)   O hawu lethu + noNkulunkulu wethu, bheka,*Bheka ubuso bogcotshiwe wakho. + 10  Ngoba usuku emagcekeni akho lungcono kuneziyinkulungwane kwenye indawo! + Ngikhetha ukuma esitubhini sendlu kaNkulunkulu wamiKunokuhlala ematendeni ababi. 11  Ngoba uJehova uNkulunkulu uyilanga + nehawu; +Unika umusa nenkazimulo. UJehova ngeke abagodlele okuhleLabo abahamba ngobuqotho. + 12  O Jehova wamabutho,Uyajabula umuntu othembela kuwe. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “lithandwa kakhulu kangakanani.”
Noma, “esigodini esinezihlahla zamabhakha.”
Noma kungaba, “Nofundisayo uzisonga.”
Noma kungaba, “O Nkulunkulu, bheka ihawu lethu.”