AmaHubo 82:1-8

  • Isicelo sokuba kwahlulelwe ngokulunga

    • UNkulunkulu wahlulela phakathi “konkulunkulu” (1)

    • “Vikelani ophansi” (3)

    • “Ningonkulunkulu” (6)

Ihubo lika-Asafa. + 82  UNkulunkulu umi endaweni yakhe emhlanganweni wasezulwini; *+Uyahlulela phakathi konkulunkulu: *+   “Kuyoze kube nini nilokhu nahlulela ngokungabi nabulungisa +Nikhetha ababi? + (Sela)   Vikelani* ophansi nentandane. + Yenzelani ohluphekile noswele ubulungisa. +   Khululani ophansi nompofu;Nibasindise esandleni sababi.”   Abahluleli abazi futhi abaqondi; +Bahambahamba ebumnyameni;Zonke izisekelo zomhlaba ziyantengantengiswa. +   “Mina ngithe, ‘Ningonkulunkulu, *+Nonke ningamadodana oPhezukonke.   Kodwa niyofa njengoba kufa abantu; +Niyowa njengezinye izikhulu!’ ” +   O Nkulunkulu, sukuma wahlulele umhlaba, +Ngoba zonke izizwe zingezakho.

Imibhalo yaphansi

Noma, “emhlanganweni kaNkulunkulu.”
Noma, “kwabanjengonkulunkulu.”
Noma, “Yahlulelani.”
Noma, “Ninjengonkulunkulu.”