AmaHubo 81:1-16

  • Isikhuthazo sokuba balalele

    • Ningakhonzi onkulunkulu bezinye izizwe (9)

    • ‘Ukube nje beniyolalela’ (13)

Kumqondisi; ngenothi leGititi.* Elika-Asafa. + 81  Memezani ngenjabulo phambi kukaNkulunkulu ongamandla ethu. + Memezani ngenjabulo nidumise uNkulunkulu kaJakobe.   Dlalani izinsimbi zomculo nithathe ithamborini,Ihabhu elimnandi kanye nensimbi yomculo enezintambo.   Shayani uphondo ngokwethwasa kwenyanga, +Ngenyanga egcwele, ngosuku lomkhosi wethu. +   Ngoba kuwumyalo onikezwe u-Israyeli,Isinqumo sikaNkulunkulu kaJakobe, +   Asibekela uJosefa njengesikhumbuzo +Lapho uNkulunkulu ehlasela izwe laseGibhithe. + Ngezwa izwi* engingalazi, lithi:   “Ngasusa umthwalo ehlombe lakhe; +Izandla zakhe zazingasawuphethe ubhasikidi.   Wangibiza lapho ucindezelekile, ngakukhulula; +Ngakuphendula ngisefwini elidumayo. *+ Ngakuvivinya emanzini aseMeriba. *+ (Sela)   Yizwani, bantu bami, ngizofakaza ngokumelene nani. O Israyeli, uma nje ningangilalela. +   Phakathi kwenu ngeke abe khona unkulunkulu ongaziwa,Ngeke nikhothamele unkulunkulu wesinye isizwe. + 10  Mina, Jehova, nginguNkulunkulu wenu,Owanikhipha ezweni laseGibhithe. + Vulani imilomo yenu kakhulu, ngizoyigcwalisa. + 11  Kodwa abantu bami abalilalelanga izwi lami;U-Israyeli akazange azithobe kimi. + 12  Ngakho ngabavumela ukuba bahambe ngenkani yenhliziyo yabo;Benza lokho ababecabanga ukuthi kulungile. *+ 13  Ukube nje isizwe sami besiyongilalela, +Ukube nje u-Israyeli ubeyohamba ezindleleni zami! + 14  Izitha zakhe bengiyozinqoba ngokushesha;Bengiyozijezisa izitha zakhe. + 15  Labo abazonda uJehova bayokwesaba phambi kwakhe,Bayojeziswa phakade.* 16  Kodwa wena* uyokondla ngokolweni omuhle *+Akwanelise ngoju oluphuma edwaleni.” +

Imibhalo yaphansi

Noma, “ulimi.”
Incazelo: “Ukuxabana.”
NgesiHebheru, “ngisendaweni efihlekile yokuduma kwezulu.”
NgesiHebheru, “Bahamba ngezeluleko zabo.”
NgesiHebheru, “Isikhathi sabo siyoba ngesaphakade.”
NgesiHebheru, “yena,” okuwukuthi, abantu bakaNkulunkulu.
NgesiHebheru, “ngamanoni kakolweni.”