AmaHubo 80:1-19

  • Ukucela ukwamukelwa nguMalusi ka-Israyeli

    • “O Nkulunkulu, phinde usamukele” (3)

    • U-Israyeli unjengensimu kaNkulunkulu yamagilebhisi (8-15)

Kumqondisi; ngenothi “Leminduze.” Isikhumbuzo. Ihubo lika-Asafa. + 80  O Malusi ka-Israyeli, lalela,Wena ohola uJosefa njengomhlambi. + Wena ohlezi esihlalweni sobukhosi ngaphezu* kwamakherubi, +Khanya.*   Vusa amandla akho, +Phambi kuka-Efrayimi noBhenjamini noManase;Woza usisindise. +   O Nkulunkulu, phinde usamukele; +Sibonise umusa,* ukuze sisindiswe. +   Jehova Nkulunkulu wamabutho, kuyoze kube nini uzenza isitha sabantu* bakho futhi wenqaba ukulalela umthandazo wabo? +   Ubenza badle izinyembezi njengokungathi isinkwa sabo,Ubaphuzisa amathantala ezinyembezi.   Omakhelwane bethu baxabana ngathi;Izitha zethu zihlekisa ngathi ngokuthanda kwazo. +   O Nkulunkulu wamabutho, phinde usamukele;Sibonise umusa,* ukuze sisindiswe. +   Wakhipha isihlahla samagilebhisi + eGibhithe. Waxosha izizwe, watshala sona. +   Wacenta phambi kwaso,Samila izimpande sagcwala izwe. + 10  Izintaba zambozwa yithunzi laso,Nemisedari kaNkulunkulu yambozwa ngamagatsha aso. 11  Amagatsha aso aze afinyelela olwandle,Namahlumela aso afinyelela eMfuleni. *+ 12  Uzibhidlizeleni izindonga zamatshe zensimu yamagilebhisi, +Ukuze bonke abadlula ngendlela bakhe izithelo zayo? + 13  Izingulube zehlathi ziyicekela phansi,Nezilwane zasendle ziklaba kuyo. + 14  O Nkulunkulu wamabutho, sicela ubuye. Bheka phansi usezulwini, ubone! Nakekela lesi sihlahla samagilebhisi, + 15  Isihlahla* ositshale ngesandla sakho sokudla, +Ubheke indodana* ozikhulisele yona. + 16  Sishiswe ngomlilo, + sagawulwa. Ngokukhuza kwakho* abantu bayashabalala. 17  Isandla sakho masisekele umuntu ongasesandleni sakho sokudla,Indodana yomuntu ozikhulisele yona. + 18  Khona-ke ngeke sikushiye. Silonde, ukuze sibize igama lakho. 19  O Jehova Nkulunkulu wamabutho, phinde usamukele;Sibonise umusa,* ukuze sisindiswe +

Imibhalo yaphansi

Noma kungaba, “phakathi.”
Noma, “Veza ukukhanya kwakho.”
NgesiHebheru, “Khanyisa ubuso bakho.”
NgesiHebheru, “uthukuthelele abantu.”
NgesiHebheru, “Khanyisa ubuso bakho.”
Okuwukuthi, i-Ewufrathe.
Noma, “Isiqu sesihlahla samagilebhisi.”
Noma, “igatsha.”
NgesiHebheru, “kobuso bakho.”
NgesiHebheru, “Khanyisa ubuso bakho.”