AmaHubo 73:1-28

 • Indoda eyesaba uNkulunkulu iphinde iba nombono ongokomoya

  • “Kusale kancane ukuba izinyawo zami ziphambuke” (2)

  • “Ngangikhathazeka usuku lonke” (14)

  • “Kwaze kwaba yilapho ngingena endlini engcwele kaNkulunkulu” (17)

  • Ababi babekwe endaweni eshelelayo (18)

  • Ukusondela kuNkulunkulu kuhle (28)

Ihubo lika-Asafa. + 73  UNkulunkulu muhle ngempela ku-Israyeli, kulabo abahlanzekile enhliziyweni. +   Kusale kancane ukuba izinyawo zami ziphambuke;Kusale kancane ukuba ngishelele lapho nginyathela. +   Ngoba ngaba nomona ngabaqhoshayo*Lapho ngibona ukuthula kwabantu abakhohlakele. +   Ngoba abezwa buhlungu kuze kube sekufeni;Futhi bayimiqemane. *+   Abakhathazeki njengabanye abantu, +Futhi abahlupheki njengabanye abantu. +   Ngenxa yalokho, ukuqhosha kunjengomgexo kubo; +Bagqoka ubudlova njengengubo.   Amehlo abo aqhunsukile ngenxa yokukhuluphala;*Banokuningi kunalokho abebekufisa.   Bayadelela futhi basho izinto ezimbi. + Ngokuzikhukhumeza basongela ukucindezela abanye. +   Bakhuluma njengokungathi baphakeme njengezulu,Nolimi lwabo luyaqhosha emhlabeni. 10  Ngakho abantu bakaNkulunkulu* baphendukela kubo,Futhi baphuza emanzini abo amaningi. 11  Bathi: “UNkulunkulu wazi kanjani? + Ingabe oPhezukonke unalo ngempela ulwazi?” 12  Laba yibo ababi, okuhlale kubahambela kahle. + Balokhu bandisa ingcebo yabo. + 13  Impela kube yize ukugcina inhliziyo yami imsulwaNokuhlanza izandla zami zibe msulwa. + 14  Ngangikhathazeka usuku lonke; +Njalo ekuseni ngangijeziswa. + 15  Kodwa ukube bengizikhulumile lezi zinto,Bengiyobalimaza abantu bakho.* 16  Lapho ngizama ukukuqonda,Kwakungibangela ukukhathazeka 17  Kwaze kwaba yilapho ngingena endlini engcwele kaNkulunkulu,Futhi ngiliqonda ikusasa labo. 18  Ngokuqinisekile wena ubabeka endaweni eshelelayo. + Ubenza bawe babe yincithakalo. + 19  Yeka indlela abaqothulwe ngayo ngokuphazima kweso! + Yeka ukuthi kushesha kanjani ukuqothulwa kwabo njengoba beshabalala kabuhlungu! 20  Njengephupho lapho umuntu evuka, wena Jehova,Uyobalahla* lapho uvuka. 21  Kodwa inhliziyo yami yayimuncu, +Ekujuleni kwenhliziyo yami* ngezwa ubuhlungu obukhulu. 22  Ngangingacabangi futhi ngingenakho ukuqonda;Nganginjengesilwane esingenangqondo phambi kwakho. 23  Kodwa manje nginawe njalo;Ubambe isandla sami sokudla. + 24  Uyangiqondisa ngeseluleko sakho, +Kamuva uyongiholela enkazimulweni. + 25  Ubani enginaye emazulwini? Angifisi lutho emhlabeni ngaphandle kwakho. + 26  Umzimba wami nenhliziyo yami kungayeka ukusebenza,Kodwa uNkulunkulu uyidwala lenhliziyo yami nesabelo sami kuze kube phakade. + 27  Ngempela, labo abaqhelayo kuwe bayoshabalala. Uyobaqeda* bonke abakushiya ngenxa yokuziphatha okubi. *+ 28  Kodwa ukusondela kuNkulunkulu kuhle kimi. + Ngenze iNkosi EnguMbusi uJehova yaba isiphephelo sami,Ukuze ngimemezele yonke imisebenzi yakho. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “ngabazikhukhumezayo.”
Noma, “banomkhaba omkhulu.”
Noma, “yokuchuma.”
NgesiHebheru, “bakhe.”
NgesiHebheru, “isizukulwane samadodana akho.”
NgesiHebheru, “Uyobenyanya.”
NgesiHebheru, “Ezinsweni zami.”
NgesiHebheru, “Uyobathulisa.”
Noma, “yokungathembeki.”