AmaHubo 71:1-24

  • Ithemba lasebekhulile

    • Ukwethembela kuNkulunkulu kusukela ebusheni (5)

    • “Lapho amandla ami ephela” (9)

    • ‘UNkulunkulu ungifundisile kusukela ebusheni’ (17)

71  O Jehova, ngiphephele kuwe. Kwangathi ngingeze ngaba namahloni. +   Ngikhulule ungisindise ngokulunga kwakho. Ngilalele* ungisindise. +   Yiba yidwala kimiEngizoya kulo njalo. Yala ukuba ngisindiswe,Ngoba wena uyidwala lami nesiphephelo sami. +   O Nkulunkulu wami, ngikhulule esandleni somubi, +Ekubanjweni umcindezeli ongenabulungisa.   Ngoba wena uyithemba lami, Nkosi EnguMbusi Jehova;Bengilokhu ngithembele kuwe kusukela ebusheni bami. +   Ngathembela kuwe kusukela ngizalwa;Nguwe owangikhipha esibelethweni sikamama. + Ngikudumisa njalo.   Abantu abaningi bamangala lapho bebona okwakwenzeke kimi,Kodwa wena, uyisiphephelo sami esiqinile.   Umlomo wami uzokudumisa usuku lonke; +Ukhulume ngobuhle bakho.   Ungangilahli lapho sengigugile; +Ungangishiyi lapho amandla ami ephela. + 10  Izitha zami zikhuluma ngami,Nalabo abafuna ukungibulala bayacebisana, + 11  Bathi: “UNkulunkulu umshiyile. Mjaheni nimbambe, ngoba akekho ozomsindisa.” + 12  O Nkulunkulu, ungabi kude nami. Nkulunkulu wami, phuthuma ungisize. + 13  Kwangathi labo abamelana namiBangaba namahloni bashabalale. + Kwangathi labo abangifunela inhlekeleleBangambozwa ngehlazo nangokululazeka. + 14  Kepha mina, ngizolinda njalo;Ngizokudumisa kakhulu kunasekuqaleni. 15  Umlomo wami uyokhuluma ngokulunga kwakho, +Uyokhuluma ngezenzo zakho zokusindisa usuku lonke,Nakuba ziziningi ukuba ngiziqonde. *+ 16  Ngizokhuluma ngezenzo zakho ezimangalisayo,Nkosi EnguMbusi Jehova;Ngizokhuluma ngokulunga kwakho, kwakho wedwa. 17  O Nkulunkulu, ungifundisile kusukela ebusheni bami, +Kuze kube manje ngimemezela ngemisebenzi yakho emangalisayo. + 18  O Nkulunkulu, ungangishiyi ngisho nalapho sengigugile ngimpunga. + Mangixoxele isizukulwane esizayo ngamandla akho,*Ngamandla akho kubo bonke abasazofika. + 19  Ukulunga kwakho Nkulunkulu, kuphakeme kakhulu; +Wenze izinto ezinkulu;O Nkulunkulu ubani onjengawe? + 20  Nakuba uvumele ukuba ngibhekane nokucindezeleka nenhlekelele, +Phinde ungivuselele;Ngikhiphe ekujuleni komhlaba. *+ 21  Kwangathi ungangikhulisa nakakhuluUngivikele ungiduduze. 22  Khona-ke ngizokudumisa ngensimbi yomculo enezintamboNgenxa yokwethembeka kwakho, Nkulunkulu. + Ngizokuhubela izindumiso* ngehabhu,Wena oNgcwele ka-Israyeli. 23  Umlomo wami uzomemeza ngenjabulo lapho ngikudumisa, +Ngoba usindise ukuphila kwami. + 24  Ngizokhuluma* ngokulunga kwakho usuku lonke, +Ngoba labo abafuna ukungibulala bayoba namahloni, bahlazeke. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “Goba ulalele.”
Noma, “ngizibale.”
NgesiHebheru, “ngengalo yakho.”
Noma, “emanzini ajulile.”
Noma, “Ngizokuculela.”
Noma, “Ngizozindla.”