AmaHubo 65:1-13

  • UNkulunkulu uyawunakekela umhlaba

    • “Wena olalela imithandazo” (2)

    • “Uyajabula umuntu omkhethayo” (4)

    • Ubuhle bukaNkulunkulu obuchichimayo (11)

Kumqondisi. Ihubo likaDavide. Ingoma. 65  O Nkulunkulu, uzodunyiswa eZiyoni; +Sizozifeza izifungo esizenze kuwe. +   Wena olalela imithandazo, zonke izinhlobo zabantu zizoza kuwe. +   Iziphambeko zami zingaphezu kwamandla ami, +Kodwa uyazimboza izeqo zethu. +   Uyajabula umuntu omkhethayo, bese umsondezaUkuze ahlale emagcekeni akho. + Siyokwaneliswa ubuhle bendlu yakho, +Ithempeli lakho elingcwele. *+   Uyosiphendula ngezenzo ezimangalisayo + zokulunga,O Nkulunkulu wensindiso yethu;UyiThemba labantu kuwo wonke umhlaba +Nelalabo abakude phesheya kolwandle.   Wamisa izintaba zaqina ngamandla akho;Unamandla amakhulu. +   Wenza ulwandle olugubhayo luzole, +Uthulisa umsindo wamagagasi alo nenhlokomo yezizwe. +   Abahlala ezindaweni ezikude bayomangazwa yizibonakaliso zakho; +Uyobangela ukuba abasempumalanga nabasentshonalanga bamemeze ngenjabulo.   Unakekela umhlaba,Uwenza uthele kakhulu,* ube nenala. + Ugcwalise imifula ngamanzi;Ulungiselela abantu ukudla okusanhlamvu, +Ngoba yileyo ndlela owenze ngayo umhlaba. 10  Imisele yawo uyigcwalisa ngamanzi, uhlelemba umhlabathi olinyiwe;*Uwuthambisa ngemvula; uyawubusisa. + 11  Uhlobisa unyaka ngobuhle bakho;Izindawo ohamba kuzo zigcwele ubuhle. *+ 12  Amadlelo asehlane anotshani obuluhlaza obunamazolo, *+Amagquma embethe injabulo. + 13  Amadlelo agcwele imihlambi,Nezigodi* zimbozwe ngokudla okusanhlamvu. + Izwe lonke limemeza ngenjabulo, yebo, liyahlabelela. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “Indlu yakho engcwele.”
NgesiHebheru, “uchichime.”
Noma, “uhlelemba amagquma awo.”
NgesiHebheru, “ziconsa amafutha.”
NgesiHebheru, “obuconsayo.”
Noma, “Namathafa aphansi.”