AmaHubo 6:1-10

  • Isicelo sokuboniswa umusa

    • Abafile abamdumisi uNkulunkulu (5)

    • UNkulunkulu uyazizwa izicelo zokuboniswa umusa (9)

Kumqondisi; kufanele liculwe nezinsimbi zomculo ezinezintambo ngenothi leSheminiti.* Ihubo likaDavide. 6  O Jehova, ungangisoli uthukuthele,Ungangiyali ngolaka. +   O Jehova, ngibonise umusa* ngoba ngiphelelwa amandla. Ngelaphe Jehova + ngoba amathambo ami ayaqhaqhazela.   Yebo, ngiphazamiseke* kakhulu, +Jehova ngiyabuza—kuyoze kube nini ulindile? +   Buya Jehova ungikhulule; +Ngisindise ngenxa yothando lwakho oluqotho. +   Ngoba ekufeni akukhulunywa nhlobo ngawe;*Ngubani oyokudumisa eThuneni? *+   Ngikhathele ngenxa yokububula kwami; +Ubusuku bonke ngimanzisa umbhede wami ngezinyembezi;Usofa wami umanzi yizinyembezi zami. +   Ngikhathazekile ngenxa yazo zonke izinsizi zami; +Amehlo ami awasaboni kahle* ngenxa yabo bonke abangihluphayo.   Sukani kimi, nina nonke enenza izinto ezimbi,Ngoba uJehova uzowuzwa umsindo wokukhala kwami. +   UJehova uzosizwa isicelo sami sokuboniswa umusa; +UJehova uzowuphendula umthandazo wami. 10  Zonke izitha zami ziyohlazeka zesabe;Ziyophindela emuva zihlazekile. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “isihe.”
Noma, “umphefumulo wami uphazamiseke.”
Noma, “awukhunjulwa.”
Noma, “eShiyoli,” okuwukuthi, ithuna elivamile lesintu. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Noma, “asenqundekile.”