AmaHubo 53:1-6

  • Kuchazwa iziphukuphuku

    • “Akekho uJehova” (1)

    • “Akekho owenza okuhle” (3)

Kumqondisi; ngendlela yokucula iMahalati.* Imaskili.* ElikaDavide. 53  Isiwula* sithi enhliziyweni yaso: “Akekho uJehova.” + Izenzo ezingalungile zabantu abayiziwula zonakele futhi ziyenyanyeka;Akekho owenza okuhle. +   Kodwa uNkulunkulu ubheka phansi kubantwana babantu esezulwini +Ukuze abone ukuthi ukhona yini onokuqonda, ukuthi ukhona yini ofuna uJehova. +   Bonke baphambukile;Bonke bonakele ngokufanayo. Akekho owenza okuhle,Akekho ngisho noyedwa. +   Akekho yini kwabenza okubi oqondayo? Bashwabadela abantu bami njengokungathi badla isinkwa. Abambizi uJehova. +   Kodwa bayokwesaba kakhulu,Bayokwesaba ngendlela abangakaze besabe ngayo ngaphambili,*Ngoba uNkulunkulu uyowahlakaza amathambo alabo abahlasela u-Israyeli.* U-Israyeli uyobahlaza ngoba uJehova ubalile.   O kwangathi insindiso ka-Israyeli ingavela eZiyoni! + Lapho uJehova eqoqa abantu bakhe abathunjiwe ebabuyisa,Makajabule uJakobe, makathokoze u-Israyeli.

Imibhalo yaphansi

Noma, “Ongenangqondo.”
Noma kungaba, “Bayokwesaba ibe ingekho into esabisayo.”
NgesiHebheru, “alabo abakanise ngokumelene nawe.”