AmaHubo 52:1-9

  • Ukwethembela othandweni lukaNkulunkulu oluqotho

    • Abaziqhayisa ngezenzo ezimbi bayaxwayiswa (1-5)

    • Abangamesabi uNkulunkulu bathembela engcebweni (7)

Kumqondisi. Imaskili.* ElikaDavide, lapho uDowegi umEdomi efika etshela uSawule ukuthi uDavide ufikile endlini ka-Ahimeleki. + 52  Wena onamandla, kungani uziqhayisa ngezenzo zakho ezimbi? + Uthando oluqotho lukaNkulunkulu luhlala njalo. +   Ulimi lwakho lubukhali njengensingo, *+Luceba okulimazayo, luyakhohlisa. +   Uthanda okubi ngaphezu kokuhle,Uthanda ukuqamba amanga ngaphezu kokukhuluma okuyiqiniso. (Sela)   Uthanda wonke amazwi alimazayo,Wena lulimi olukhohlisayo!   Yingakho uNkulunkulu ezokudiliza, kuphele ngawe; +Uzokuhlwitha akususe etendeni lakho; +Uzokusiphula emhlabeni. + (Sela)   Abalungile bazokubona lokhu bamangale, +Bazomhleka okhohlisayo. +   “Nansi indoda engamenzanga uNkulunkulu isiphephelo sayo, *+Kodwa yathembela engcebweni yayo eningi, +Yathembela nasemacebweni ayo amabi.”*   Kodwa mina ngizoba njengesihlahla somnqumo esikhephuzelayo endlini kaNkulunkulu;Ngithembele othandweni lukaNkulunkulu oluqotho + kuze kube phakade naphakade.   Ngizokudumisa kuze kube phakade ngoba uthathe isinyathelo; +Phambi kwabantu bakho abaqotho,Ngizothembela egameni lakho, + ngoba kuhle.

Imibhalo yaphansi

Noma, “njengereyiza.”
Noma, “inqaba yayo.”
NgesiHebheru, “Yakhosela kokubi okubangelwe yiyo.”