AmaHubo 5:1-12

  • UJehova, isiphephelo sabalungile

    • UNkulunkulu uyabuzonda ububi (4, 5)

    • “Ngihole ngokulunga kwakho” (8)

Kumqondisi weNehiloti.*Ihubo likaDavide. 5  O Jehova, lalela amazwi ami; +Naka ukuquma kwami ngenxa yosizi.   Ngizwe lapho ngicela usizo kuwe,Nkosi yami noNkulunkulu wami, ngoba ngithandaza kuwe.   O Jehova, ekuseni uyolizwa izwi lami; +Ekuseni ngiyokutshela okungikhathazayo + bese ngilindela impendulo.   Ngoba awuyena uNkulunkulu ojabula ngobubi; +Akekho noyedwa omubi ongahlala nawe. +   Akukho muntu oziqhayisayo ongama phambi kwakho. Uyabazonda bonke abenza okubi; +   Uyobabhubhisa abakhuluma amanga. + UJehova uyabenyanya abantu abanobudlova nabakhohlisayo. *+   Kodwa mina ngizongena endlini yakho + ngenxa yobukhulu bothando lwakho oluqotho; +Ngizokhothama ngibheke ethempelini lakho elingcwele* ngenhlonipho. +   O Jehova, ngihole ngokulunga kwakho ngenxa yezitha zami;Ngisize ngihambe endleleni yakho ngaphandle kwezithiyo. +   Ngoba akukho ezikushoyo okungathenjwa;Izinhliziyo zazo zigcwele ububi. Umphimbo wazo uyingcwaba elivulekile;Zilalisa ulimi. + 10  Kodwa uNkulunkulu uyozilahla ngecala;Amacebo azo ayozilethela inhlekelele. + Kwangathi zingaxoshwa ngenxa yezeqo zazo eziningi,Ngoba zihlubukile kuwe. 11  Kodwa bonke abaphephela kuwe bayojabula; +Bayohlale behalalisa ngenjabulo. Uyovimba ukuba kungasondelwa kubo,Labo abathanda igama lakho bayothokoza ngawe. 12  Ngoba wena Jehova, uyobusisa noma ubani olungile;Uyombonisa umusa, umvikele njengokungathi ngehawu elikhulu. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “uyamenyanya umuntu ochitha igazi nokhohlisayo.”
Noma, “endlini yakho engcwele.”