AmaHubo 49:1-20

  • Kuwubuwula ukuthembela engcebweni

    • Akekho umuntu ongakhulula omunye (7, 8)

    • UNkulunkulu ukhulula eThuneni (15)

    • Ingcebo ngeke ikwazi ukusindisa ekufeni (16, 17)

Kumqondisi. Elamadodana kaKhora. + Ihubo 49  Yizwani lokhu, nonke nina zizwe. Lalelani, nonke nina enihlala emhlabeni,*   Abancane nabakhulu,Abacebile nabampofu.   Ngizokhuluma amazwi abonisa ukuhlakanipha,Nokuzindla kwenhliziyo yami + kuzongenza ngiqonde izinto ezijulile.   Ngizolalela isaga;Ngizochaza isiphicaphicwano sami ngibe ngidlala ihabhu.   Kungani kufanele ngesabe ngezikhathi ezinzima, +Lapho ngihlushwa yizenzo ezimbi zalabo abazama ukungiwisa?   Labo abathembela engcebweni yabo +Abaqhosha ngengcebo yabo eningi, +   Akekho kubo ongahlenga umfowaboNoma anike uNkulunkulu inhlawulo ngenxa yomfowabo, +   (Inani lokuhlenga* ukuphila kwabo liphakeme kakhuluKangangokuba lihlale lingaphezu kwamandla abo);   Ukuze aphile phakade angaliboni igodi. *+ 10  Uyabona ukuthi ngisho nabahlakaniphile bayafa;Oyisiphukuphuku nongenangqondo bashabalala ndawonye, +Umcebo wabo kufanele bawushiyele abanye. + 11  Isifiso sabo esijulile siwukuba izindlu zabo zihlale kuze kube phakade,Amatende abo ahlale izizukulwane ngezizukulwane. Imihlaba yabo bayibiza ngamagama abo. 12  Kodwa umuntu, nakuba ehloniphekile, akanakuhlala ekhona; +Akangcono kunezilwane ezishabalalayo. + 13  Lesi yisiphetho sabayiziphukuphuku +Nesalabo ababalandelayo, abachazwa amazwi abo angathi shu. (Sela) 14  Bayobulawa njengezimvu bese beya eThuneni.* Ukufa kuyobelusa;Abaqotho bayobabusa + ekuseni. Bayonyamalala unomphela; +Indlu yabo kuyoba yiThuna *+ kunokuba kube yisigodlo. + 15  Kodwa uNkulunkulu uyongikhulula emandleni* eThuna, *+Ngoba uyongikhipha khona. (Sela) 16  Ungesabi lapho umuntu eceba,Lapho ubukhazikhazi bendlu yakhe banda, 17  Ngoba lapho efa ngeke ahambe nalutho; +Ngeke angcwatshwe nobukhazikhazi bakhe. + 18  Ngoba lapho esaphila uyazihalalisela. + (Abantu bayakudumisa uma ucebile.) + 19  Ekugcineni uyafa njengokhokho bakhe. Bonke ngeke baphinde bakubone ukukhanya. 20  Umuntu ongakuqondi lokhu, nakuba ehloniphekile, +Akangcono kunezilwane ezishabalalayo.

Imibhalo yaphansi

Noma, “eniphila kule nkathi.”
Noma, “lokukhulula.”
Noma, “ithuna.”
Noma, “eShiyoli,” okuwukuthi, ithuna elivamile lesintu. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Noma, “yiShiyoli,” okuwukuthi, ithuna elivamile lesintu. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
NgesiHebheru, “esandleni.”
Noma, “eShiyoli,” okuwukuthi, ithuna elivamile lesintu. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.