AmaHubo 47:1-9

  • UNkulunkulu uyiNkosi emhlabeni wonke

    • ‘UJehova uyamangalisa’ (2)

    • Hubelani uNkulunkulu izingoma zokudumisa (6, 7)

Kumqondisi. Elamadodana kaKhora. + Ihubo. 47  Shayani ihlombe, nonke nina zizwe. Dumisani uNkulunkulu nimemeze ngenjabulo.   Ngoba uJehova oPhezukonke, uyamangalisa; +UyiNkosi enkulu phezu kwawo wonke umhlaba. +   Uthobisa izizwe ngaphansi kwethu;Ubeka izizwe ngaphansi kwezinyawo zethu. +   Usikhethela ifa, +Iqholo likaJakobe, amthandayo. + (Sela)   UNkulunkulu ufikile, abantu bamemeza ngenjabulo;UJehova ufike kwakhala uphondo.*   Hubelani* uNkulunkulu, hubani ingoma yokudumisa. Hubelani iNkosi yethu, hubani ingoma yokudumisa.   Ngoba uNkulunkulu uyiNkosi yawo wonke umhlaba; +Hubani ingoma yokudumisa, nibonise ukuqonda.   UNkulunkulu useyiNkosi phezu kwezizwe. + UNkulunkulu uhleli esihlalweni sakhe sobukhosi esingcwele.   Abaholi bezizwe babutheneKanye nesizwe sikaNkulunkulu ka-Abrahama. Ngoba ababusi* bomhlaba bangabakaNkulunkulu. Uphakeme kakhulu. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “uphondo lwenqama.”
Noma, “Culelani.”
NgesiHebheru, “amahawu.”