AmaHubo 46:1-11

  • ‘UNkulunkulu uyisiphephelo sethu’

    • Imisebenzi kaNkulunkulu emangalisayo (8)

    • UNkulunkulu uqeda izimpi emhlabeni wonke (9)

Kumqondisi. Elamadodana kaKhora. + Kusetshenziswa indlela yokucula ye-Alamoti.* Ihubo. 46  UNkulunkulu uyisiphephelo namandla ethu, +Usizo olutholakala ngokushesha ngezikhathi zokucindezeleka. +   Yingakho singeke sesabe, ngisho noma umhlaba ushintsha,Noma izintaba zidilikela ekujuleni kolwandle, +   Noma amanzi alo ehlokoma, ekhipha amagwebu, +Noma izintaba zizamazama ngenxa yokuyaluza kwalo. (Sela)   Kukhona umfula onemifudlana ethokozisa idolobha likaNkulunkulu, +Itabernakele elikhulu elingcwele loPhezukonke.   UNkulunkulu uphakathi kuleli dolobha; + ngeke linqotshwe. UNkulunkulu uyolisiza ngovivi lokusa. +   Izizwe zaxokozela, imibuso yanqotshwa;Wamemeza, umhlaba wancibilika. +   UJehova wamabutho unathi; +UNkulunkulu kaJakobe uyindawo yethu yokuphephela* elondekile. (Sela)   Wozani nibone imisebenzi kaJehova,Ukuthi uzenze kanjani izinto ezimangalisayo emhlabeni.   Uqeda izimpi emhlabeni wonke. + Uphula umnsalo anqamule umkhonto ube yizicucu;Izinqola zempi uzishisa* ngomlilo. 10  “Celani umaluju, nazi ukuthi nginguNkulunkulu. Ngizodunyiswa phakathi kwezizwe; +Ngizodunyiswa emhlabeni.” + 11  UJehova wamabutho unathi; +UNkulunkulu kaJakobe uyindawo yethu yokuphephela elondekile. + (Sela)

Imibhalo yaphansi

Noma, “ephakeme.”
Noma kungaba, “Amahawu uwashisa.”