AmaHubo 45:1-17

  • Umshado wenkosi egcotshiwe

    • Ikhuluma amazwi amnandi (2)

    • “UNkulunkulu uyisihlalo sakho sobukhosi kuze kube phakade” (6)

    • Inkosi ilangazelela ubuhle bomlobokazi (11)

    • Amadodana ayoba yizikhulu emhlabeni wonke (16)

Kumqondisi; ngenothi “Leminduze.” Elamadodana kaKhora. + Imaskili.* Ingoma yothando. 45  Inhliziyo yami igcwele izindaba ezinhle. Ngithi: “Ingoma* yami iphathelene nenkosi.” + Kwangathi ulimi lwami lungaba ipeni *+ lomkopishi* onekhono. +   Wena umuhle kakhulu kunamadodana abantu. Izindebe zakho ziphuma amazwi amnandi. + Yingakho uNkulunkulu eyokunika izibusiso kuze kube phakade. +   O wena onamandla, + bophela inkemba yakho + okhalweni lwakho,Zibhincise ngesithunzi sakho nangobukhazikhazi bakho. +   Ebukhazikhazini bakho qhubeka unqoba; *+Gibela ihhashi lakho ulwele abathobekile neqiniso nokulunga, +Isandla sakho sokudla siyofeza* izinto ezimangalisayo.   Imicibisholo yakho ibukhali, yenza izizwe ziwe phambi kwakho; +Ihlaba izinhliziyo zezitha zenkosi. +   UNkulunkulu uyisihlalo sakho sobukhosi kuze kube phakade naphakade; +Intonga* yombuso wakho iyintonga yobuqotho. *+   Wakuthanda ukulunga, + wabuzonda ububi. + Yingakho uNkulunkulu, uNkulunkulu wakho, ekugcobe + ngamafutha okwethaba + ukudlula abangane bakho.   Zonke izingubo zakho ziqholwe ngemure, inhlaba nekasiya;*Esigodlweni esihle esihlotshiswe ngezinyo lendlovu, izinsimbi zomculo ezinezintambo zikwenza ujabule.   Amadodakazi amakhosi aphakathi kwabesifazane bakho bodumo. Indlovukazi imi ngasesandleni sakho sokudla, ihlobe ngegolide lase-Ofiri. + 10  O ndodakazi lalelisisa, unake;Khohlwa abantu bakini nendlu kayihlo. 11  Inkosi iyolangazelela ubuhle bakho,Ngoba iyinkosi yakho,Ngakho yikhothamele. 12  Indodakazi yaseThire iyoza iphethe isipho;Abantu abacebe kakhulu bayofuna umusa wakho.* 13  Ngaphakathi esigodlweni* indodakazi yenkosi iyakhazimula;Izingubo zayo zihlotshiswe ngegolide. 14  Iyolethwa enkosini igqoke izingubo ezelukwe ngobuciko.* Izintombi eziyilandelayo ezingabangane bayo zilethwa kuwe. 15  Ziyolethwa ngokuthokoza nangokujabula;Ziyongena esigodlweni senkosi. 16  Amadodana akho ayothatha isikhundla sokhokho bakho,Uyowabeka abe yizikhulu emhlabeni wonke. + 17  Ngiyokwenza igama lakho laziwe kuzo zonke izizukulwane ezizayo. + Yingakho izizwe ziyokudumisa kuze kube phakade naphakade.

Imibhalo yaphansi

Noma, “uthi lokubhala.”
Noma, “lombhali.”
NgesiHebheru, “Imisebenzi.”
NgesiHebheru, “siyokufundisa.”
Noma, “uphumelela.”
Noma, “Induku.”
Noma, “yobulungisa.”
Isihlahla sesinamoni noma umkhiqizo waso.
Noma, “bayothambisa ubuso bakho.”
NgesiHebheru, “Ngaphakathi.”
Noma kungaba, “ezihlotshisiwe.”