AmaHubo 41:1-13

  • Umthandazo womuntu ogulayo esembhedeni

    • UNkulunkulu uyabasekela abagulayo (3)

    • Ngiphendukelwe umngane wami (9)

Kumqondisi. Ihubo likaDavide. 41  Uyajabula umuntu omcabangelayo ophansi; +UJehova uyomkhulula ngosuku lwenhlekelele.   UJehova uyomqapha, amlonde. Kuyothiwa uyajabula emhlabeni; +Ngeke anikelwe ezitheni zakhe. *+   UJehova uyomsekela okhukhweni lokugula; +Uyomnakekela lapho egula.   Ngathi: “O Jehova, ngibonise umusa. + Ngelaphe + ngoba ngonile kuwe.” +   Izitha zami zikhuluma okubi ngami zithi: “Uyofa nini, igama lakhe lishabalale?”   Uma kufika omunye wazo ezongibona, inhliziyo yakhe ikhuluma amanga;Ucabanga azokusho ukuze angilimaze;Bese eyaphuma ayokhuluma ngakho kwabanye.   Bonke labo abangizondayo bahlebelana ngami;Baceba okubi ngami, bathi:   “Wehlelwe yinto embi kakhulu;Manje njengoba esewile ngeke aphinde avuke.” +   Ngisho nomuntu obenokuthula nami, ebengimethemba, +Owayedla isinkwa sami, ungiphendukele. *+ 10  Kodwa wena Jehova, ngibonise umusa ungivuse,Ukuze ngiziphindiselele kubo. 11  Ngalokhu ngizokwazi ukuthi uyajabula ngami: Lapho isitha sami singakwazi ukunginqoba. + 12  Mina uyangisekela ngenxa yobuqotho bami; +Uyojabula ngami* kuze kube phakade. + 13  Kwangathi uJehova, uNkulunkulu ka-Israyeli angadunyiswaKuze kube phakade. *+ Amen, Amen.

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “emphefumulweni wezitha zakhe.”
NgesiHebheru, “ungiphakamisele isithende sakhe.”
NgesiHebheru, “Uyongimisa phambi kobuso bakho.”
Noma, “Kusukela phakade kuze kube phakade.”