AmaHubo 39:1-13

  • Ukuphila kufushane

    • Umuntu uwumoya okhishwa ngamakhala (5, 11)

    • “Ungazishalazeleli izinyembezi zami” (12)

Kumqondisi; ngenothi leJeduthuni. *+ Ihubo likaDavide. 39  Ngathi: “Ngizoqapha izinyathelo zamiUkuze ngingoni ngolimi lwami. + Ngizofaka isifonyo emlonyeni wami +Uma nje kusekhona omubi phambi kwami.”   Ngaphelelwa amazwi ngathula; +Angishongo lutho ngisho nangokuhle,Kodwa ubuhlungu engangibuzwa babubukhulu.   Inhliziyo yami yavutha ngaphakathi kimi. Lapho ngicabangisisa,* umlilo waqhubeka uvutha. Ngakho ngakhuluma ngathi:   “O Jehova, ngisize ngazi ukuthi siyoba yini isiphetho sami,Nezinsuku zokuphila kwami, +Ukuze ngazi ukuthi kufushane kangakanani ukuphila kwami.*   Ngempela wenze izinsuku zami zaba mbalwa nje; *+Nobude bokuphila kwami buyize phambi kwakho. + Ngokuqinisekile wonke umuntu, nakuba ebonakala elondekile, akalutho kodwa uwumoya okhishwa ngamakhala. + (Sela)   Ukuphila komuntu kunjengesithunzi. Ugijimisa into* engekho. Uqongelela ingcebo engazi nokuthi ngubani ozoyidla. +   Manje ngingathembela kuphi, Jehova? Nguwena kuphela ithemba lami.   Ngikhulule ekunqotshweni yizeqo zami. + Ungamvumeli oyisiwula angibukele phansi.   Ngaqhubeka ngithule;Ngangingakwazi ukuvula umlomo wami, +Ngoba nguwe obangele konke lokhu. + 10  Susa inhlupho yakho kimi. Ngikhathele ngenxa yesandla sakho esingishayayo. 11  Uqondisa umuntu ngokumjezisa ngenxa yesiphambeko sakhe; +Uyaziqeda izinto zakhe eziyigugu njengoba nje inundu idla indwangu. Ngokuqinisekile wonke umuntu uwumoya okhishwa ngamakhala. + (Sela) 12  O Jehova, yizwa umthandazo wami,Lalela lapho ngikhalela usizo. + Ungazishalazeleli izinyembezi zami. Ngoba mina ngiyisifiki nje kuwe, +Isihambi esidlulayo* njengabo bonke okhokho bami. + 13  Yeka ukungibuka ngentukuthelo ukuze ngiphinde ngijabuleNgaphambi kokuba ngife, ngingabe ngisaba khona.”

Imibhalo yaphansi

Noma, “ngiquma.”
Noma, “ukuthi ngiyadlula.”
NgesiHebheru, “zaba ngangobubanzi besandla.”
NgesiHebheru, “Ubanga umsindo ngento.”
Noma, “Isifiki.”