AmaHubo 34:1-22

  • UJehova ukhulula izinceku zakhe

    • “Masiliphakamise kanyekanye igama lakhe” (3)

    • Ingelosi kaJehova iyavikela (7)

    • “Nambithani nibone ukuthi uJehova muhle” (8)

    • ‘Akukho nelilodwa lamathambo akhe eliphuliwe’ (20)

ElikaDavide, ngesikhathi ezishaya ohlanyayo + phambi kuka-Abhimeleki, waze wamxosha, wahamba. א [Aleph] 34  Ngizomdumisa uJehova ngazo zonke izikhathi;Ngeke ngiyeke ukumdumisa. ב [Beth]   Ngizoziqhayisa ngoJehova; +Abamnene bayozwa bajabule. ג [Gimel]   Dumisani uJehova kanye nami; +Masiliphakamise kanyekanye igama lakhe. ד [Daleth]   Ngambuza uJehova, wangiphendula. + Wangikhulula kukho konke engikwesabayo. + ה [He]   Bayajabula labo abathembela kuye;Ngeke baphoxeke. ז [Zayin]   Lona ohluphekile wakhala, uJehova wezwa. Wamsindisa kuzo zonke izingcindezi zakhe. + ח [Heth]   Ingelosi kaJehova ivikela labo abamesabayo, +Iyabakhulula. + ט [Teth]   Nambithani nibone ukuthi uJehova muhle; +Uyajabula umuntu ophephela kuye. י [Yod]   M̀esabeni uJehova, nonke nina bantu bakhe abangcwele,Ngoba labo abamesabayo abasweli lutho. + כ [Kaph] 10  Ngisho namabhubesi asemancane anamandla* akhungethwe yindlala,Kodwa labo abafuna uJehova, ngeke baswele lutho oluhle. + ל [Lamed] 11  Wozani madodana ami, ngilaleleni;Ngizonifundisa ukumesaba uJehova. + מ [Mem] 12  Ngubani phakathi kwenu okujabulelayo ukuphilaOngathanda ukuphila isikhathi eside ukuze abone izinto ezinhle? + נ [Nun] 13  Khona-ke qapha ulimi lwakho kokubi, +Nezindebe zakho ekukhohliseni. + ס [Samekh] 14  Fulathela okubi, wenze okuhle; +Funa ukuthula, uzame ukukulondoloza. + ע [Ayin] 15  Amehlo kaJehova akwabalungile, +Nezindlebe zakhe ziyalalela lapho bekhalela usizo. + פ [Pe] 16  Kodwa uJehova umelene nabenza okubi,Ukuze abenze bangakhunjulwa emhlabeni. + צ [Tsade] 17  Bakhala, uJehova wezwa; +Wabakhulula kuzo zonke izingcindezi zabo. + ק [Qoph] 18  UJehova useduze nalabo abaphukile enhliziyweni; +Uyabasindisa abadangele. *+ ר [Resh] 19  Ziningi izinhlupheko* zolungile, +Kodwa uJehova umkhulula kuzo zonke. + ש [Shin] 20  Uqapha wonke amathambo akhe;Akukho nelilodwa lawo eliphuliwe. + ת [Taw] 21  Inhlekelele iyombulala omubi;Labo abazonda olungile bayotholakala benecala. 22  UJehova usindisa ukuphila kwezinceku zakhe;Akekho noyedwa kulabo abaphephela kuye oyotholakala enecala. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “namabhubesi asemancane anomhlwenga.”
Noma, “abanomoya ochobozekile.”
Noma, “izinhlekelele.”