AmaHubo 32:1-11

  • Bayajabula labo abathethelelwe

    • “Ngasivuma isono sami kuwe” (5)

    • UNkulunkulu ukunika ukuqonda (8)

ElikaDavide. Imaskili.* 32  Uyajabula lowo oxolelwe isiphambeko sakhe, othethelelwe* isono sakhe. +   Uyajabula umuntu uJehova angambeki cala, +Nongakhohlisi.   Lapho ngilokhu ngithule, ngakhathala ngenxa yokububula kwami usuku lonke. +   Ngoba isandla sakho sasinzima phezu kwami* imini nobusuku. + Amandla ami ashabalala* njengamanzi ehlobo elishisayo. (Sela)   Ekugcineni ngasivuma isono sami kuwe;Angizange ngisifihle isiphambeko sami. + Ngathi: “Ngizozivuma izeqo zami kuJehova.” + Wena wasithethelela isono sami. + (Sela)   Yingakho wonke umuntu oqotho eyothandaza kuwe +Ngesikhathi usatholakala. + Khona-ke ngisho nezikhukhula ngeke zifike kuye.   Uyindawo yami yokucasha;Uyongivikela ngezikhathi ezinzima. + Uyongihaqa ngokumemeza kwenjabulo lapho ungikhulula. + (Sela)   “Ngiyokunika ukuqonda, ngikufundise indlela okufanele uhambe ngayo. + Ngiyokweluleka, iso lami likubhekile. +   Ungabi njengehhashi noma umnyuzi okungenakho ukuqonda, +Okumandla ako kumelwe alawulwe ngetomu noma ngomkhalaNgaphambi kokuba kusondele kuwe.” 10  Ziningi izinhlungu zomubi;Kodwa othembela kuJehova uvikelwe uthando lwaKhe oluqotho. + 11  Thokozani ngoJehova nijabule, nina enilungile;Nimemeze ngenjabulo, nonke nina eniqotho enhliziyweni.

Imibhalo yaphansi

Noma, “esimboziwe.”
Noma, “intukuthelo yakho yayingisinda.”
Noma, “Umswakama wokuphila kwami washintsha.”