AmaHubo 30:1-12

  • Ukukhala kuphenduka injabulo

    • UNkulunkulu ukubonisa umusa ukuphila kwakho konke (5)

Ihubo likaDavide. Ingoma yokuvulwa kwendlu. 30  O Jehova, ngizokuphakamisa ngoba ungikhuphulile;*Awuzange uvumele izitha zami zijabule ngami. +   O Jehova Nkulunkulu wami, ngikhalele usizo kuwe, wangelapha. +   O Jehova, ungikhuphulile* eThuneni. *+ Ungigcine ngiphila; ungisindisile ukuze ngingehleli egodini. *+   Hubani* nidumise uJehova, nina baqotho bakhe, +Nidumise igama lakhe* elingcwele; +   Ngoba ukuthukuthelela isikhashana +Kodwa ukubonisa umusa* ukuphila kwakho konke. + Kungase kube khona ukukhala kusihlwa, kodwa ekuseni kukhona injabulo. +   Lapho ngingenazinkinga ngathi: “Angisoze ngantengantengiswa.”*   O Jehova, lapho usangibonisa umusa,* wangenza ngaqina njengentaba. + Kodwa lapho ufihla ubuso bakho, ngesaba. +   O Jehova, ngangilokhu ngikubiza; +Ngangikuncenga Jehova, ukuba ungibonise umusa.   Kunanzuzoni ukufa kwami,* ukwehlela kwami egodini? *+ Ingabe uthuli luyokudumisa? + Ingabe luyolandisa ngokwethembeka kwakho? + 10  O Jehova, yizwa, ungibonise umusa. + Jehova, yiba ngumsizi wami. + 11  Wena ushintshe ukulila kwami kwaba ukudansa;Ususe indwangu yami yesaka, wangigqokisa injabulo, 12  Ukuze ngikuhubele izindumiso ngingathuli. O Jehova Nkulunkulu wami, ngiyokudumisa kuze kube phakade.

Imibhalo yaphansi

Noma, “ungidonsile.”
Noma, “ukhuphule umphefumulo wami.”
Noma, “eShiyoli,” okuwukuthi, ithuna elivamile lesintu. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Noma, “ethuneni.”
Noma, “Culani.”
NgesiHebheru, “isikhumbuzo sakhe.”
Noma, “uyakuthakazelela.”
Noma, “ngazanyazanyiswa.”
Noma, “usangithakazelela.”
NgesiHebheru, “Linanzuzoni igazi lami.”
Noma, “ethuneni.”