AmaHubo 27:1-14

  • UJehova uyinqaba yami

    • Ukubuka ithempeli likaNkulunkulu ngenjabulo (4)

    • UJehova uyangikhathalela ngisho noma abazali bengenandaba nami (10)

    • “Themba uJehova” (14)

ElikaDavide. 27  UJehova ungukukhanya kwami + nensindiso yami. Ngubani okufanele ngimesabe? + UJehova uyisiphephelo sokuphila kwami. + Ngizoba nengebhe ngobani?   Lapho abenzi bokubi bengihlasela ukuze bangishwabadele, +Abaphikisana nami nezitha zami yibo abakhubeka bawa.   Nakuba ibutho lempi lingeza lizongihlasela,Inhliziyo yami ngeke yesabe. + Nakuba ngingase ngivukelwe yimpi,Ngisho nangaleso sikhathi ngiyolokhu ngithembele kuye.   Yinye into engiyicele kuJehova—Iyilokho engikufisayo—Ukuba ngihlale endlini kaJehova zonke izinsuku zokuphila kwami, +Ukuze ngibone ubuhle bukaJehova Ngibuke ithempeli lakhe* ngenjabulo. *+   Ngoba uyongifihla esikhoselweni sakhe ngosuku lwenhlekelele; +Uyongicashisa endaweni esithekile yetende lakhe; +Uyongibeka phezulu edwaleni. +   Manje ikhanda lami seliphakeme kunezitha zami ezingizungezile;Ngizonikela imihlatshelo etendeni lakhe ngimemeza ngenjabulo;Ngiyohlabelela* ngidumise uJehova.   O Jehova, ngizwe lapho ngikubiza; +Ngibonise umusa, ungiphendule. +   Inhliziyo yami ithe ngokuphathelene nawe: “Funani ubuso bami.” O Jehova, ngiyobufuna ubuso bakho. +   Ungangifihleli ubuso bakho. + Ungayixoshi inceku yakho uthukuthele. Wena ungumsizi wami. + Ungangilahli futhi ungangishiyi, Nkulunkulu wami wensindiso. 10  Ngisho noma ubaba nomama bengangishiya, +UJehova ngokwakhe uyongamukela. + 11  O Jehova, ngifundise indlela yakho, +Ungihole endleleni yobuqotho ngenxa yezitha zami. 12  Unganginikeli kwabaphikisana nami, +Ngoba ofakazi bamanga bangivukele, +Bangisongela ngobudlova. 13  Ngabe ngikuphi nje ukube bengingenalo ukholoLokuthi ngiyobona ubuhle bukaJehova ezweni labaphilayo? *+ 14  Themba uJehova; +Yiba nesibindi uqine. + Yebo, themba uJehova.

Imibhalo yaphansi

Noma, “indlu yakhe engcwele.”
Noma, “ngizindle ngalo.”
Noma, “Ngiyocula ngidlale nezinsimbi.”
Noma kungaba, “Ngempela nginalo ukholo lokuthi ngiyobona ubuhle bukaJehova ezweni labaphilayo.”