AmaHubo 25:1-22

  • Umthandazo wokucela isiqondiso nentethelelo

    • “Ngifundise imikhondo yakho” (4)

    • “Ubungane obuseduze noJehova” (14)

    • ‘Xolela zonke izono zami’(18)

ElikaDavide. א [Aleph] 25  O Jehova, ngiphendukela kuwe.* ב [Beth]   Nkulunkulu wami, ngithembele kuwe; +Ungangivumeli ukuba ngihlazeke. + Ungazivumeli izitha zami zisizakale ngami. + ג [Gimel]   Ngokuqinisekile akekho noyedwa kulabo abathemba wena oyohlazeka, +Kodwa kuyohlazeka labo abakhohlisa ngaphandle kwesizathu. + ד [Daleth]   O Jehova, ngazise izindlela zakho; +Ngifundise imikhondo yakho. + ה [He]   Ngihambise eqinisweni lakho ungifundise, +Ngoba wena unguNkulunkulu wami wensindiso. ו [Waw] Usuku lonke ngithembe wena. ז [Zayin]   O Jehova, khumbula isihe sakho nothando lwakho oluqotho, +Obulokhu ukubonisa. *+ ח [Heth]   Ungazikhumbuli izono zobusha bami neziphambeko zami. Ngikhumbule ngokothando lwakho oluqotho, +Ngenxa yobuhle bakho, Jehova. + ט [Teth]   UJehova muhle futhi uqotho. + Yingakho efundisa izoni indlela yokuphila. + י [Yod]   Uyoluleka abamnene ukuba benze okulungile, *+Uyofundisa abamnene indlela yakhe. + כ [Kaph] 10  Zonke izindlela zikaJehova zibonisa uthando lwakhe oluqotho nokwethembekaKulabo abagcina isivumelwano sakhe + nezikhumbuzo zakhe. + ל [Lamed] 11  O Jehova, ngenxa yegama lakho, +Thethelela isiphambeko sami nakuba sisikhulu. מ [Mem] 12  Ngubani umuntu owesaba uJehova? + Uyomfundisa indlela okufanele ayikhethe. + נ [Nun] 13  Uyothola okuhle, +Nesizukulwane* sakhe siyodla ifa lomhlaba. + ס [Samekh] 14  Ubungane obuseduze noJehova bungobalabo abamesabayo, +Ubafundisa isivumelwano sakhe. + ע [Ayin] 15  Amehlo ami ahlale ebheke kuJehova, +Ngoba uyokhulula izinyawo zami enethini. + פ [Pe] 16  Phendulela ubuso bakho kimi, ungibonise umusa,Ngoba ngingedwa futhi ngihluphekile. צ [Tsade] 17  Seziziningi izinto ezikhathaza inhliziyo yami; +Ngikhulule osizini lwami. ר [Resh] 18  Bona ukuhlupheka kwami nezinkinga zami, +Uxolele zonke izono zami. + 19  Bheka ukuthi ziningi kangakanani izitha zamiNokuthi zingizonda kakhulu kangakanani. ש [Shin] 20  Qapha ukuphila kwami ungisindise. + Ungangivumeli ukuba ngihlazeke ngoba ngiphephele kuwe. ת [Taw] 21  Kwangathi ubuqotho nokuqonda kungangilonda, +Ngoba ngethembe wena. + 22  O Nkulunkulu, khulula u-Israyeli kuzo zonke izingcindezi zakhe.

Imibhalo yaphansi

Noma, “ngiwuphakamisela kuwe umphefumulo wami.”
Noma, “Obekulokhu kukhona kusukela endulo.”
NgesiHebheru, “abamnene ngesahlulelo.”
NgesiHebheru, “Nembewu.”