AmaHubo 23:1-6

  • “UJehova unguMalusi wami”

    • “Ngeke ngiswele lutho” (1)

    • “Ungipha amandla” (3)

    • “Indebe yami igcwele phama” (5)

Ihubo likaDavide. 23  UJehova unguMalusi wami. + Ngeke ngiswele lutho. +   Ungilalisa emadlelweni aluhlaza;Ungiholela ezindaweni zokuphumula ezinamanzi anele. *+   Ungipha amandla. *+ Ungihola ezindleleni* zokulunga ngenxa yegama lakhe. +   Noma ngihamba esigodini sethunzi elimnyama, +Angesabi lutho olubi, +Ngoba wena unami; +Induku yakho nodondolo lwakho kuyangiduduza.   Ungilungisela itafula phambi kwezitha zami. + Ugcoba ikhanda lami ngamafutha; +Indebe yami igcwele phama. +   Ngokuqinisekile ubuhle nothando oluqotho kuyongilandela zonke izinsuku zokuphila kwami, +Ngiyohlala endlini kaJehova uma nje ngisaphila. +

Imibhalo yaphansi

Noma kungaba, “emanzini azolile.”
NgesiHebheru, “emikhondweni.”
Noma, “Uvuselela umphefumulo wami.”