AmaHubo 20:1-9

  • Ukusindiswa kwenkosi egcotshwe nguNkulunkulu

    • Abanye bathembele ezinqoleni nasemahhashini, “kodwa thina sibiza igama likaJehova” (7)

Kumqondisi. Ihubo likaDavide. 20  Kwangathi uJehova angakuphendula ngosuku lokucindezeleka. Kwangathi igama likaNkulunkulu kaJakobe lingakuvikela. +   Kwangathi angakuthumelela usizo esendaweni engcwele +Akusekele eseZiyoni. +   Kwangathi angayikhumbula yonke iminikelo yakho yesipho;Kwangathi angawamukela ngomusa* umnikelo wakho oshiswayo. (Sela)   Kwangathi angakupha lokho okufiswa yinhliziyo yakho +Awaphumelelise wonke amacebo akho.   Sizomemeza ngenjabulo ngenxa yezenzo zakho zensindiso; +Sizolidumisa igama likaNkulunkulu wethu. + Kwangathi uJehova angazifeza zonke izicelo zakho.   Manje sengiyazi ukuthi uJehova uyamsindisa ogcotshiwe wakhe. + Uyamphendula esemazulwini akhe angcweleNgensindiso enkulu* ngesandla sakhe sokudla. +   Abanye bathembele ezinqoleni, abanye bathembele emahhashini, +Kodwa thina sibiza igama likaJehova uNkulunkulu wethu. +   Banqotshiwe bawa,Kodwa thina sivukile sama. +   O Jehova, sindisa inkosi! + UNkulunkulu* uyosiphendula ngosuku esicela ngalo usizo. +

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “angawubheka njengokhuluphele.”
Noma, “Ngokunqoba okukhulu.”
Noma kungaba, “Inkosi.”