AmaHubo 17:1-15

  • Umthandazo wokucela isivikelo

    • “Uyihlolile inhliziyo yami” (3)

    • “Ngaphansi kwamaphiko akho” (8)

Umthandazo kaDavide. 17  Yizwa isicelo sami sobulungisa, Jehova;Naka ukukhalela kwami usizo;Lalela umthandazo wami ongenayo inkohliso. +   Kwangathi ungangahlulela ngobulungisa; +Kwangathi amehlo akho angabona okulungile.   Uyihlolile inhliziyo yami, ungihlolile ebusuku; +Ungicwengile; +Uzolokhu uthola ukuthi angizange ngicebe amacebo amabi,Nomlomo wami awuzange wone.   Ngokungefani nokwenziwa abanye,Ngiyazigwema izindlela zomphangi, ngokuvumelana namazwi ezindebe zakho. +   Izinyawo zami mazihambe ezindleleni zakhoUkuze zingakhubeki. +   Ngiyakubiza, ngoba uzongiphendula, + Nkulunkulu. Ngicela ungilalele.* Yizwa amazwi ami. +   Bonisa uthando lwakho oluqotho ngendlela emangalisayo, +Msindisi walabo abafuna isiphephelo esandleni sakho esinamandla*Kulabo abakuvukelayo.   Ngiqaphe njengenhlamvu yeso lakho; +Ngifihle ngaphansi kwamaphiko akho. +   Ngiqaphe kwababi abangihlaselayo,Ezitheni zami ezingizungezile ezifuna ukungibulala. + 10  Azisenalo uzwela;*Ziyaqhosha ngomlomo wazo; 11  Manje sezisihaqile; +Zilindele ithuba lokusiwisa.* 12  Omubi ufana nebhubesi elilangazelela ukudwengula isisulu,Njengebhubesi eliselincane elilungele ukuhlasela. 13  O Jehova, vuka, ukuze ubhekane naye + umnqobe;Ngikhulule* kumuntu omubi ngenkemba yakho; 14  Ngikhulule ngesandla sakho, Jehova,Kubantu baleli zwe,* abakhathazeka ngezinto zalokhu kuphila, +Labo obagcwalisa ngezinto ezinhle ezivela kuwe, +Abashiyela amadodana abo amaningi ifa. 15  Kodwa mina ngenza okulungile, ngenxa yalokho ungibonisa umusa;Ukwazi ukuthi unami kuyanganelisa. *+

Imibhalo yaphansi

Noma, “Thambekisela indlebe yakho kimi.”
NgesiHebheru, “sokudla.”
NgesiHebheru, “Zizihaqe ngamanoni azo.”
Noma, “lokusilahla phansi emhlabathini.”
Noma, “Khulula umphefumulo wami.”
Noma, “bakulesi simiso sezinto.”
Noma, “Kuyanganelisa ukubona isimo sakho.”