AmaHubo 149:1-9

  • Ingoma yokudumisa ngenxa yokunqoba kukaNkulunkulu

    • UNkulunkulu uyajabula ngabantu bakhe (4)

    • Ilungelo lingelabantu bakaNkulunkulu abaqotho (9)

149  Dumisani uJah!* Hubelani uJehova ingoma entsha; +Mdumiseni ebandleni labaqotho. +   U-Israyeli makathokoze ngoMenzi wakhe Omkhulu; +Amadodana aseZiyoni mawajabule ngeNkosi yawo.   Mawadumise igama lakhe ngokudansa +Mawamhubele,* adlale ithamborini nehabhu. +   Ngoba uJehova uyajabula ngabantu bakhe. + Uhlobisa abamnene ngensindiso. +   Abaqotho mabethabe ngenkazimulo;Mabamemeze ngenjabulo emibhedeni yabo. +   Izingoma ezidumisa uNkulunkulu mazibe semilonyeni yabo,Nenkemba esika nhlangothi zombili ibe sesandleni sabo,   Ukuze bakhiphe impindiselo ezizweni,Nesijeziso kubantu,   Ukuze babophe amakhosi azo ngozankosiNezikhulu zazo ngozankosi bensimbi,   Ukuze bakhiphe isahlulelo esilotshiwe ngokumelene nazo. + Leli lungelo lingelabo bonke abaqotho bakhe. Dumisani uJah!*

Imibhalo yaphansi

Noma, “Haleluya!” Elithi “Jah” liyisifushaniso segama elithi Jehova.
Noma, “Mawamdlalele izinsimbi zomculo.”
Noma, “Haleluya!” Elithi “Jah” liyisifushaniso segama elithi Jehova.