AmaHubo 147:1-20

  • Ukudumisa uNkulunkulu ngenxa yothando nemisebenzi yamandla

    • Upholisa izinhliziyo ezaphukile (3)

    • Ubiza zonke izinkanyezi ngamagama (4)

    • Uletha iqhwa njengoboya (16)

147  Dumisani uJah!* Kuhle ukuhubela* uNkulunkulu wethu;Kumnandi futhi kuyafaneleka ukumdumisa! +   UJehova wakha iJerusalema; +Ubaqoqela ndawonye abahlakazekile bakwa-Israyeli. +   Upholisa izinhliziyo eziphukile;Abophe amanxeba abo.   Ubala izinkanyezi;Zonke uzibiza ngamagama. +   INkosi yethu inkulu, inamandla amakhulu; +Ukuqonda kwayo akunamkhawulo. +   UJehova uphakamisa abamnene, +Kodwa ababi ubaphonsa phansi emhlabathini.   Hubelani uJehova nimbonge;Hubelani uNkulunkulu wethu ngehabhu,   Omboza amazulu ngamafu,Oletha imvula emhlabeni, +Owenza ukuba kuhlume utshani + ezintabeni.   Upha izilwane ukudla, +Aphe amaphuphu amagwababa akukhalelayo. + 10  Akajatshuliswa amandla ehhashi; +Nejubane lomuntu alimjabulisi. + 11  UJehova ujabula ngalabo abamesabayo, +Ngalabo abalinda uthando lwakhe oluqotho. + 12  O Jerusalema, khazimulisa uJehova. Dumisa uNkulunkulu wakho Ziyoni. 13  Wenza imigoqo yamasango edolobha lakho iqine;Ubusisa amadodana akho. 14  Uletha ukuthula endaweni yakho; +Ukwanelisa ngokolweni omuhle. *+ 15  Uthumela umyalo wakhe emhlabeni;Izwi lakhe ligijima ngejubane. 16  Uletha iqhwa njengoboya; +Uhlakaza isithwathwa njengomlotha. + 17  Uphonsa phansi isichotho* sakhe njengezingcezwana zesinkwa. + Ubani ongawamela amakhaza akhe? + 18  Uthumela izwi lakhe, iqhwa lincibilike. Ubangela umoya wakhe ukuba uvunguze, + amanzi ageleze. 19  Izwi lakhe ulitshela uJakobe,Iziqondiso zakhe nezahlulelo zakhe uzitshela u-Israyeli. + 20  Akenzanga kanjalo kunoma yisiphi esinye isizwe; +Izizwe azazi lutho ngemithetho yakhe. Dumisani uJah! *+

Imibhalo yaphansi

Noma, “Haleluya!” Elithi “Jah” liyisifushaniso segama elithi Jehova.
Noma, “ukumdlalela izinsimbi zomculo.”
NgesiHebheru, “ngamanoni kakolweni.”
Noma, “iqhwa.”
Noma, “Haleluya!” Elithi “Jah” liyisifushaniso segama elithi Jehova.