AmaHubo 146:1-10

  • Thembela kuNkulunkulu hhayi kubantu

    • Uma umuntu esefile, imicabango yakhe iyashabalala (4)

    • UNkulunkulu uvusa abakhotheme (8)

146  Dumisani uJah! *+ Dumisa uJehova, + mphefumulo wami.*   Ngizomdumisa uJehova ukuphila kwami konke. Ngizomhubela* uNkulunkulu wami uma nje ngisaphila.   Ningabeki ithemba lenu ezikhulwini,*Noma endodaneni yomuntu, engenakukwazi ukusindisa. +   Umoya wayo uyaphuma,* iphindele emhlabathini; +Ngalolo suku imicabango yayo iyashabalala. +   Uyajabula lowo osizwa nguNkulunkulu kaJakobe, +Othembele kuJehova uNkulunkulu wakhe, +   UMenzi wezulu nomhlaba,Wolwandle, nowakho konke okukukho, +Ohlala ethembekile ngaso sonke isikhathi, +   Owenzela abaqoliwe ubulungisa,Onika abalambile isinkwa. + UJehova ukhulula iziboshwa. *+   UJehova uvula amehlo ezimpumputhe; +UJehova uvusa abakhotheme; +UJehova uyabathanda abalungile.   UJehova uvikela izifiki;Usekela intandane nomfelokazi, +Kodwa uyawabhuntshisa amacebo ababi. *+ 10  UJehova uyoba yiNkosi kuze kube phakade, +UNkulunkulu wakho, Ziyoni, esizukulwaneni ngesizukulwane. Dumisani uJah!*

Imibhalo yaphansi

Noma, “Haleluya!” Elithi “Jah” liyisifushaniso segama elithi Jehova.
Noma, “Mangidumise uJehova ngenhliziyo yami yonke.”
Noma, “Ngizomdlalela izinsimbi zomculo.”
Noma, “ezicukuthwaneni.”
Noma, “Iyayeka ukuphefumula.”
NgesiHebheru, “ababoshiwe.”
Noma, “uyayigwegwisa indlela yababi.”
Noma, “Haleluya!” Elithi “Jah” liyisifushaniso segama elithi Jehova.