AmaHubo 144:1-15

  • Umthandazo wokucela ukunqoba

    • “Uyini umuntu?” (3)

    • ‘Kwangathi izitha zingahlakazeka’ (6)

    • Bayajabula abantu bakaJehova (15)

ElikaDavide. 144  Makadunyiswe uJehova iDwala + lami,Ongiqeqeshela impi,Angifundise ukulwa. +   Ungibonisa uthando oluqotho futhi uyisiphephelo sami,Indawo yami yokuphephela* elondekile nomkhululi wami,Ihawu lami naLowo engiphephele kuye, +Othobisa izizwe ngaphansi kwami. +   O Jehova, uyini umuntu ukuba umqaphele,Indodana yomuntu ofayo ukuba uyinake? +   Umuntu ufana nomoya nje okhishwa ngamakhala; +Izinsuku zakhe zinjengethunzi elidlulayo. +   O Jehova, thobisa* amazulu akho wehle; +Thinta izintaba ukuze zishunqe intuthu. +   Khanyisa ngombani uhlakaze izitha; +Cibishela imicibisholo yakho uziphithizelise. +   Yelula izandla zakho usendaweni ephakeme;Ngikhulule ungisindise ezikhukhuleni,Esandleni sabezinye* izizwe, +   Abakhuluma amanga ngemilomo yaboNabaphakamisa isandla sabo sokudla ukuze bafunge amanga.*   O Nkulunkulu, ngizokuculela ingoma entsha. + Ngizokuhubela,* ngikudlalele insimbi yomculo enezintambo eziyishumi, 10  Wena osiza amakhosi ukuba anqobe, *+Okhulula inceku yakhe uDavide enkembeni ebulalayo. + 11  Ngikhulule ungisindise esandleni sabezinye izizwe,Abakhuluma amanga ngemilomo yaboNabaphakamisa isandla sabo sokudla ukuze bafunge amanga. 12  Khona-ke amadodana ethu azoba njengezithombo zezitshalo ezikhula ngokushesha,Amadodakazi ethu abe njengezinsika ezihlobise emakhoneni asesigodlweni. 13  Izinqolobane zethu ziyogcwala imikhiqizo enhlobonhlobo;Imihlambi yethu iyokwanda ngokuphindwe ngezinkulungwane, ngamashumi ezinkulungwane. 14  Izinkomo zethu ezimithi ngeke zehlelwe yingozi noma ziphunze;*Ngeke kukhalwe ngenxa yokucindezeleka ezigcawini zethu. 15  Bayajabula abantu okubahambela ngale ndlela! Bayajabula abantu abanoNkulunkulu onguJehova! +

Imibhalo yaphansi

Noma, “ephakeme.”
Noma, “goba.”
Noma, “Ekuxhakathisweni ezinye.”
NgesiHebheru, “Nabasandla sabo sokudla siyisandla sokudla samanga.”
Noma, “Ngizohlabelela.”
Noma, “onika amakhosi insindiso.”
Ukuzala kwesilwane kungakabi yisikhathi, inkonyane life.